Torpa Sörgården

Torpa Sörgården var en av de 4 gårdar som fanns i Torpa by redan 1550. Två av gårdarna kan redan tidigt ha brukats från Vidkärr eller så kallades de Vidkärr. Exakt hur det var är dock okänt. Enligt vissa källor donerade 3 av 4 gårdar Läs mer …

Torpa Mellangården

Torpa Mellangården (även kallad Storegården) var en av de 4 gårdar som fanns i Torpa by redan 1550. Två av gårdarna kan redan tidigt ha brukats från Vidkärr eller så kallades de Vidkärr. Exakt hur det var är dock okänt. Enligt vissa källor donerade 3 Läs mer …

Franz Hartmann

Franz Ernst Johan Hartmann, föddes 10 november 1898 i Jönköping och dog 30 april 1988. Son till Ernst Hartmann och Laura Heiss. Franz Hartmann gifte sig år 1929 sig med Inga-Greta Tellander, född 1908 i Göteborg, dotter till ingenjör Gunnar Tellander och Greta Mark. De fick sönerna Ernst Gunnar Hartmann, född 1931, och Bengt Lennart Richard Hartmann, född 1934. Läs mer …

En guide till Göteborgs stadsdelar – Munkebäck, Vidkärr och Sävenäs

Sävenäs var en gård som låg invid Säveån på den södra sidan längst västerut i SKF:s nuvarande fabriksområde. Huvudbyggnaden finns fortfarande kvar. Gårdens marker omfattade delar av nordöstra Örgryte socken söderut till berget i Bagaregården (Strömmensberg) och ungefär till där Härlandavägen idag möter Munkebäcksvägen och Läs mer …

Säfveåns Aktiebolag

Omedelbart utanför östra stadsgränsen ligger vid södra stranden af ”Säfveån den blå” ett mycket betydande etablissement, som i sin firmabenämning upptagit namnet af den förbiflytande ån. Bolaget stiftades år 1874 af hr N. G. Sörensen och hans tre bröder, samt har numera ett aktiekapital af Läs mer …

Torreby

Torreby på Tungenäset i Foss socken omnämndes i skriftliga källor år 1317 för första gången.  Kung Håkan Magnusson skänkte då ett halvt markabol jord i Torreby. På 1580-talet kom Torreby i familjen Bagges ägo genom Katrine Pedersen som ärvt egendomen från sin förste man. Hon Läs mer …

Säfveåns AB som trävaruföretag

H.R Astrup (1831-1898) och Niels Georg Sörensen (1833-1917) grundade en trävarufirma i Barcelona 1855, Astrup & Sörensen, som där blev den största importören av trävaror. Niels Georg Sörensen flyttade 1861 till Stockholm för att sköta företagets filial i den svenska huvudstaden. Astrup flyttade 1864 själv till Läs mer …

Sävenäs säteri

Sävenäs säteri eller herrgård fanns inom det område som idag tillhör SKF. Nämnd 1604 i Nya Lödöses tänkeböcker, men är säkerligen äldre som gårdsbildning. Under senare delen av 1600-talet var gården ett säteri: I mitten av 1600-talet ägdes gården av Per Ribbing, och under Karl Läs mer …