Postiljonen (La Restauration)

Kaparfregatt som 1717 ägdes av Lars Gathenhielm. Fördes under 1717-1718 först av Thomas Klein och sedan av John Norcross. Den senare kapade fartyg längs den nederländska kusten och i engelska kanalen.  Han erövrade i början av 1718 en brittisk fregatt som lämnat London för att Läs mer …

Le Trompeur

Kaparfregatt ägd av Lars Gathenhielm och förd av John Norcross 1716-17. Kaparresorna gick ända till Frankrike. I Mars 1717 kapades postbåten mellan England och Frankrike vilket föranledde problem. John Norcross tog sig till Dunkerque där skeppet såldes. Norcross fick  istället fick befälet på Concordia. Le Trompeur var Läs mer …

Kvarteret Vattenkällan

Kvarteret Vattenkällan, Östra Hamngatan-Kungsgatan-H.Hjörnes plats-Kungsportsplatsen Göteborgs tomtägare 1637-1807 Rote 2, tomt 1, Bånge, Tallberg, Warlund, Sandberg Rote 2, tomt 2, Backman, Nordman Rote 2, tomt 3, Borgström Rote 2, tomt 4, Svensson, Hultman, Blom, Borgström, Jönsson Rote 2, tomt 5, Wettrin, Matzen, Krafft, Borgstedt, Eneroth, Läs mer …

Kvarteret Herrnhutaren

Kvarteret Herrnhutaren, Korsgatan-Kungsgatan-Östra Hamngatan-Vallgatan. Fick sitt namn på grund av att Evangeliska Brödraförsamlingen (herrnhutarna) har sin lokal i kvarteret. Göteborgs tomtägare 1637-1807 Rote 1, tomt 72 Rote 1, tomt 73, Thorsson, Gathe, Busck, Kampff, Rote 1, tomt 74, Söderberg, Böker, Beckman, Winckler Rote 1, tomt 75, Bagge, Gothenius, Läs mer …

Zacharias Fröse

Zacharias Fröse var anställd som mästare vid Niclas och Martin Sandbergs klädesfabrik till vilken dessa bröder hade fått privilegium år 1740. Martin Sandberg var fr.o.m. 1750 ensam ägare av fabriken men den sköttes i praktiken av Fröse då Sandberg var upptagen med den mängd olika Läs mer …