Glupande Ulven

Kaparhuckert som 1711 Torbjörn Olsson, Tore Moberg, Thore Otterbäck, Erik Norman, Anders Warneke och Johan Gercken (Gerchen). Anmäldes som kapare i mars 1711. I början var Torbjörn Olsson kapten ombord men 20 juli 1711 efterträddes han av Henrik Plomholt som i augusti samma år efterträddes av Läs mer …