Glupande Ulven

Kaparhuckert som 1711 Torbjörn Olsson, Tore Moberg, Thore Otterbäck, Erik Norman, Anders Warneke och Johan Gercken (Gerchen). Anmäldes som kapare i mars 1711. I början var Torbjörn Olsson kapten ombord men 20 juli 1711 efterträddes han av Henrik Plomholt som i augusti samma år efterträddes av Läs mer …

Henrik Plomholt

Henrik Plomholt Jonsson var kaparkapten. Hans var sannolikt bror till Britta Plomholt (-1733) som innan 1710 gifte sig med Anders Warneke, brännvinsbrännare och kaparredare. Föräldrarna var sannolikt Jon och Gunla Plomholt. Han var 1710 ägare till och kapten på ett av de första kaparfartygen i Läs mer …

Johan Gercken

Johan Gercken (Gerchen) var handlare i Göteborg. Han gifte sig 1717 med Margareta Rosenbusch (1685-1760), dotter till Joh Herman Rosenbusch (1647-1714) och Anna Valck (-1724). Margareta Rosenbusch hade tidigare varit gift med Christian Schuldt (-1716). Gercken dog innan 1744. Paret Gercken-Rosenbusch hade dottern Anna Dorothea Gercken (1718-1795). Gercken fick Läs mer …

Thore Otterbäck

Thore Otterbäck från Göteborg var en av de personer som tillsammans med Lars Gathe lät utrusta ett av de allra första kaparfartygen i Göteborg under sommaren 1710, gallioten Lilla Jägaren. De andra delägarna var Stefan Liedberg, Hans Sprinchorn, Paul Halbmeijer, Håkan Sahlberg och Volrath von Lengerken. Läs mer …