Vilhelm Lundström

Karl Johan Vilhelm Lundström, född 7 maj 1869 i Sigtuna, död 20 mars 1940 i Göteborg, var en svensk klassisk filolog, professor och riksdagsman. Hans hustru var redaktören Enni Lundström. Lundström blev student i Uppsala 1886, filosofie doktor 1893, docent i latinska språket och litteraturen Läs mer …

Johannes Johanssons Minnesfond

När Johannes Johansson, en av grundarna av firman Johansson & Carlander, dog år 1898 skänkte hans änka, Eleonore Johansson (f. Bourn), 70 000 kronor till en fond som fick namnet ”Johannes Johanssons Minnesfond”. Avkastningen skulle komma arbetarna vid Gamlestadens Fabriker tillgodo och även användas för inrättande Läs mer …

Riksföreningen Sverigekontakt

Riksföreningen Sverigekontakt stiftades i Göteborg den 3 december 1908 med namnet Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet på initiativ av språkvetaren Vilhelm Lundström. Föreningens syfte (enligt stadgan från 1921) var att stödja arbetet för bevarandet och återuppväckandet av svenskt språk och svensk odling hos svenskar Läs mer …

Stiftelsen Knut J:son Marks fond för Sverige i utlandet

Stiftelsen Knut J:son Marks fond för Sverige i utlandet grundades genom en donation av Knut J:son Mark. Ändamål för stiftelsen är att den disponibla avkastningen skall användas på bästa sätt till Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet. Förvaltningen av stiftelsens förmögenhet på 1,5 miljoner SEK Läs mer …

Marks fonder för Röhsska museet

Fyra medlemmar av släkten mark har genom donationer skapat stiftelser till förmån för Röhsska museet. De fyra är Knut J:son Mark och hans tre söner Jan K:son Mark, Knut K:son Mark och Peter K:son Mark. Totalt finns det fyra stiftelser som har följande namn och förmögenheter: Stiftelsen Jan K:son Läs mer …

Stiftelsen Ingeborg och Knut J:son Marks fond vid Göteborgs universitet

Stiftelse grundad genom en donation av Knut J:son Mark till förmån för Göteborgs Universitet med följande ändamål: 1) Kapitalet delas till att börja med i tvenne summor, en på kr 200 000:- att benämnas ”Tillväxtfond” och en på kr 300 000:- att benämnas ”Fond för Läs mer …

Johansson & Carlander

Johannes Johansson var son till hemmansägaren Johannes Andreasson i Seglora. Efter läroverksstudier i Varberg kom han till Ullman & Bergs, Privata Elementarskolan i Göteborg, gick handelsutbildning i London och Rostock och fick därefter plats som handelsbokhållare hos handelsfirman C J Sirenius & Co vid Skeppsbron Läs mer …

Ingeborg och Knut J:son Marks stiftelse

Ingeborg och Knut J:son Marks stiftelse bildades genom en donation på 300 000 kronor av grosshandlaren Knut J:son Mark den 17 april 1917. ”Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till att lösa bostadsfrågan och/eller till andra sociala stödåtgärder för personer vilka är i behov av Läs mer …

Knut J:son Mark

Knut J:son Mark, född 4 augusti 1869 i Göteborg, död 9 februari 1958 i Göteborg, var en svensk industriman och politiker. Tillsammans med Axel Carlander utvecklade han Gamlestadens fabriker, samt var en av initiativtagarna till SKF (1907) och Volvo (1926). Han var son till handlanden Läs mer …

Onsala herrgård

En fastighet i Onsala som från början uppfördes av Blanche Dickson, som också ägde Tjolöholm, år 1901. Den ärvdes därefter av hennes dotter Blanche Bonde som var gift med Carl Bonde. De gav huset till Göteborgs stad varvid ett konvalescenthem vid namn Meryt inrättades där. Finansiering och förvaltning Läs mer …