Onsala herrgård

En fastighet i Onsala som från början uppfördes av Blanche Dickson, som också ägde Tjolöholm, år 1901. Den ärvdes därefter av hennes dotter Blanche Bonde som var gift med Carl Bonde. De gav huset till Göteborgs stad varvid ett konvalescenthem vid namn Meryt inrättades där. Finansiering och förvaltning Läs mer …

Tjolöholm

Tjolöholm nämns 1231 under namnet Thiulfö och tillhörde då kung Valdemar Sejr i Danmark. Slottets första namn var antingen Tjole (Tiolle Sättegårdh 1646) eller Tjolö (Thiollö, Tiollö 1597). 1659 kom Tjolöholm i svensk ägo, då fältmarskalk Carl Mauritz Lewenhaupt köpte det. Det såldes 1692 till Läs mer …

Blanche Dickson

Cecilia Blanche Dickson, född Dickson 3 juli 1856 i Svinhults församling, Östergötland, död 21 maj 1906 kyrkobokförd i Göteborgs domkyrkoförsamling, var hustru till James Fredrik Dickson. Hon var dotter till riksdagsmannen Axel Dickson och hans första fru, Charlotte Dudgeon. Blanche Dickson växte upp på godset Kyleberg Läs mer …

James F. Dicksons Minnesfond

I sitt testamente förordnade Blanche Dickson på Tjolöholm om tillkomsten av två stiftelser, James F. Dicksons Minnesfond och den s.k. Tjolöholmsfonden, vilka skulle förvaltas av en styrelse, utsedd av stadsfullmäktige, nuvarande kommunfullmäktige i Göteborg. Avkastningen av Tjolöholmsfonden skulle enligt Blanche Dicksons testamente huvudsakligen användas till Läs mer …

Lazarus om James Fredrik Dickson

James Fredrik Dickson var född i London år 1844. Fadern, James Jamesson Dickson, var den tiden etablerad därstädes som chef för firman Dickson Brothers, hvilken firma hade att öfvervaka det stora göteborgshusets, James Dickson & komp., många intressen inom det väldiga britiska riket. I början Läs mer …