James F. Dicksons Minnesfond

I sitt testamente förordnade Blanche Dickson på Tjolöholm om tillkomsten av två stiftelser, James F. Dicksons Minnesfond och den s.k. Tjolöholmsfonden, vilka skulle förvaltas av en styrelse, utsedd av stadsfullmäktige, nuvarande kommunfullmäktige i Göteborg.

Avkastningen av Tjolöholmsfonden skulle enligt Blanche Dicksons testamente huvudsakligen användas till underhåll av byggnader och andra anläggningar på Tjolöholms gods, varvid förutsattes att godset ägdes av Blanche Dicksons arvinge i rätt nedstigande led. Sedan godset år 1964 sålts till Göteborgs kommun, överfördes Tjolöholmsfonden till stiftelsen James F. Dicksons Minnesfond, vari den ingår som en särskild enhet under beteckningen James F. Dicksons Minnesfond 2.

Avkastningen av Minnesfondens medel ska enligt Blanche Dicksons testamente användas till upprättande av konvalescenthem och bedrivande av verksamhet i form av kostnadsfri vård för obemedlade vuxna innevånare i Göteborgs och Bohus län samt i Hallands län, vilka saknar krafter att genom eget arbete skaffa medel till sitt uppehälle och vilka enligt läkarintyg kan väntas bli friska och arbetsföra efter någon tids vistelse på hemmet,

Två sådana hem har inrättats, konvalescenthemmet Meryt i Onsala, nuvarande Kungsbacka kommun, och Norsesundshemmet i Hemsjö, Alingsås kommun. Verksamheten vid Norsesundshemmet har av ekonomiska skäl nedlagts och stiftelsens fastighet i Norsesund såldes 1982, varefter de för Norsesundshemmets drift avsatta medlen återförts till Minnesfonden. Norsesundshemmet är idag en förskola.

Den för konvalescenthemmet Meryt använda fasta egendomen, dvs en fastighet som uppfördes år 1901 av Blanche Dickson, donerades till dåvarande Göteborgs stad av Blanche Dicksons dotter Blanche Bonde och hennes make Carl Bonde enligt gåvobrev. Enligt gåvobrevet skall egendomen förvaltas av samma styrelse, som enligt Blanche Dicksons testamente skall förvalta Minnesfonden. Efter att verksamheten vid Meryt också lagts ner överfördes ägandet av fastigheterna i Onsala till minnesfonden.

Fastigheten i Onsala kallas idag Onsala herrgård och i egendomen bedrivs hotell- och konferensverksamhet. Ägare av egendomen är genom diverse dotterbolag och intressebolag företaget Tölö Bygg AB som ägs av Jan Tungebo.

I praktiken förvaltas stiftelsen av SEB:s stiftelseavdelning. Tillgångarna var 22,7 miljoner SEK år 2014. Tjolöholmsfondens tillgångar var 1,7 miljoner.

Ett svar på ”James F. Dicksons Minnesfond”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.