Göteborgs Ångfiske och AB Gadus

Någon gång på 1890-talet startade Melcher Lyckholm AB Gadus som senare blev AB Gadus Fabriker med syfte att driva en konservfabrik. Företaget startades ihop med uppfinnaren Martin Edenberg (senare mer känd som uppfinnaren av brevbomben) som hade uppfunnit en metod att konservera livsmedel. För detta Läs mer …

Svensk-Engelska Mineralolje AB

I slutet av 1800-talet började firman Beckman & Johnson med import och försäljning av fotogen i Göteborg. Firman hade ett upplag ute på Nya Älvsborg i ett av fästningens f. d. fångvalv på sydsidan av ön. På Stora Aspholmen, en holme vid sidan av Nya Läs mer …

Hospitalsområdet

Hospitalsområdet omfattar kvarteren väster om Gamlestadsvägen men öster om järnvägen i Gamlestaden. De aktuella kvarteren är Sillen, Strömmingen och Skarpsillen. I området låg från början Gråbrödraklostret (Franciskanerorden) i Nya Lödöse som bildades tidigast år 1473 då staden Nya Lödöse grundades. 1528 beslutade Gustav Vasa att Läs mer …

Hospitalet i Nya Lödöse och Gamlestaden

Hospitalet, med rötter i Gamla Lödöse alltsedan 1200-talet, kom att verka i Nya Lödöse (eller i stadsdelen Gamlestaden i staden Göteborg som det senare kom att heta) från år 1528 fram till år 1872, då verksamheten flyttades över till Hisingen och blev Göteborgs hospital (S:t Jörgen). Ursprungligen låg Läs mer …

Nylöse kyrka

Kyrkobyggnaden uppfördes 1928–29 i kvarteret Laxen i Gamlestaden som Gamlestadens kapell. Tillhörde den 1883 bildade Gamlestads församling. Den ritades 1925 av arkitekterna Ragnar Ossian Swensson och Harald Ericson. Kyrkan har ett brant valmat tak krönt med en smäcker spira. Exteriörens material är skiffer i varierande nyanser. Fick Läs mer …

Nylöseskolan

Nylöseskolan uppfördes 1940 i kvarteret Storspiggen i Gamlestaden enligt ritningar av arkitekten R.O. Swensson. Den är byggd är i 3 våningar med fasader av gult tegel. Den har en lång huvudbyggnad och en kort flygel med en kraftigt avrundad fasad. Skolbyggnaden omges av flera fotbollsplaner Läs mer …

Norra Gamlestaden

I de norra delarna av Gamlestaden ligger Emily Dicksons stiftelses hus, Nylöse kyrka och Nylöseskolan. Området omfattar bland annat kvarteren Storspiggen (Nylöseskolan, Gamlestadsvallen), Laxöringen, Braxen (Måns Bryntessonsgatan-Ryttaregatan-Lars Kaggsgatan-Larsmässetorg-Nylösegatan), Iden, Sutaren, Harren Tånglaken (tidigare Sarven), Öringen och Laxen (Nylöse kyrka). Kvarteren Braxen, Laxöringen, Sutaren, Iden och Läs mer …

Gamlestadens medborgarhus

Gamlestadens medborgarhus uppfördes1958-59 i kvarteret Fjärsingen i Gamlestaden efter ritningar av arkitekterna Torgny Gynnerstedt och Jan Ericsson. Anläggningen består av tre låga, oregelbundet utformade byggnader, en med fasader av rött tegel och två med putsfasader. De omger en nästan sluten gård som nås från Brahegatan. Läs mer …

Folke Mandelius

Folke Lennart Mandelius, född 2 april 1929 i Göteborg, död 15 mars 2012 i Lidingö, var en svensk arkitekt. Han var son till Mandus Mandelius. Efter studentexamen 1948 utexaminerades Mandelius från Chalmers tekniska högskola 1956. Han anställdes samma år hos arkitekterna Erik och Tore Ahlsén i Stockholm och var därefter anställd vid Anders Berg arkitektkontor AB från 1959. Av Mandelius verk kan nämnas den tillsammans Läs mer …