Svensk-Engelska Mineralolje AB

I slutet av 1800-talet började firman Beckman & Johnson med import och försäljning av fotogen i Göteborg. Firman hade ett upplag ute på Nya Älvsborg i ett av fästningens f. d. fångvalv på sydsidan av ön. På Stora Aspholmen, en holme vid sidan av Nya Läs mer …

En guide till Göteborgs stadsdelar – Nya Älvsborg

År 1646 började Johan Wärnschöld, chef för fortifikationskontoret att formge en permanent befästning med en främre och större oregelbunden skans och ett bakre fyrhörnigt avskilt (detacherat) verk på Kyrkogårdsholmen i Wike fjord i Göta älvs mynning. Holmen låg då i Arendal, Lundby socken. Efter att Läs mer …

En guide till Göteborgs stadsdelar – Arendal och Syrhåla

Gården Ardal (Arendal) var tidigt ett så kallat frälsehemman, dvs en gård som lydde under ett adelsgods eller en adelsman, Området blev troligen svenskt på 1400-talet och tillhörde då Tuve socken men blev ungefär 1860 en del av Lundby socken. Gården kan med säkerhet kan följas Läs mer …

Barchmann

Carl Christian Barchmann grundade år 1850 det som skulle bli Eriksbergs Mekaniska Verkstad tillsammans med C.F. Höglund. Redan 1858 lämnade dock Christian Barchmann firman som därefter drevs vidare av C.W. Flobeck. C.C. Barchmann själv fortsatte med sin rederirörelse som han startat vid mitten av 1840-talet. Fram Läs mer …