Barchmann

Carl Christian Barchmann grundade år 1850 det som skulle bli Eriksbergs Mekaniska Verkstad tillsammans med C.F. Höglund. Redan 1858 lämnade dock Christian Barchmann firman som därefter drevs vidare av C.W. Flobeck. C.C. Barchmann själv fortsatte med sin rederirörelse som han startat vid mitten av 1840-talet. Fram till sin död 1860 eller 1861 hörde han till de mellanstora redarna i Göteborg. Verksamheten drevs vidare av sterbhuset några år i mindre skala.

Claus Barchmann (1839-1904), son till Carl Christian Barchmann, grundade tillsammans med sina söner Carl Gustaf Barchmann och Robert William Barchmann trävaruföretaget AB Färjenäs snickerifabrik år 1893 och två år senare var Claus Barchmann också en av grundarna av ett av Sveriges tidigaste oljebolag, Vestkustens Petroleum AB. Han hade också ett handelshus, Claus Barchmann & Co.

I slutet av 1890-talet köpte Claus Barchmann tillsammans med några kompanjoner Gräfsnäs egendom i Västergötland:

Gräfsnäs egendom, som senast egdes af hertig Ernst Gunther af Schlesvig Holstein, har såsom förut omtalats inköpts för räkning ett Göteborgskonsor-tium, bestående af hrr Claus Barchmann, Aron Andersson och Ragnar Petersson för ett pris af 680,000 kr., i hvilket belopp äfven är inberäknadt 50,000 kr. i aktier i Vestergötland—Göteborgs järnvågs aktiebolag. Egendomen innehåller mell. 4-  5,000 tunnland skog samt 1,200 tunnland öppen jord och 800 tunnland äng och betesmark. De nya egarne ämna under firma af Gräfsnäs aktiebolag afverka skogen, och genom den nya järnvägen erhålles lättare förbindelse med Göteborg.

Han lät rusta upp och bygga om en hel del av byggnaderna på gården.

Ludvig James Barchmann, troligen en bror till Claus Barchmann, lät bygga en sommarvilla i Arendal som höll på att utvecklas till en badort. Han sålde dock denna villa redan på 1880-talet för att bygga en ny i ett soligare läge. En dotter till Ludvig James Barchmann var gift med en Heuman.

Segelfartyg för vilka C.C. Barchmann var huvudredare

  • Andreas, brigg på 99 läster. Troligen inskaffad 1846 och såld 1851. Befälhavare C.M. Dannberg och N.G. Höglund.
  • Carl Johan, skepp på 145 eller 146 läster. Köpt från Mattsson & Braune, troligen 1847. Troligen sålt 1853. Befälhavare C.A. Andersson, J.B. Lassen och G.M. Kjönning.
  • Carl Johan, brigg på 122 läster. Byggd 1836 i Härnösand. Troligen inköpt 1847. 1862 ägt av C.C. Barchmanns sterbhus, 1866 av Barchmanns arvingar och 1869 av C. Barchmann & Co. Ej längre ägd 1873. Befälhavare O. Bergström, F.J. Bagge, J.E. Nilsson, P.A. Pettersson och F.B. Glerup.
  • Starkodder, skepp på 238 läster. Troligen inskaffat 1857 och avyttrat 1861. Befälhavare J. Paterson och J.E. Paterson.
  • Svartvik, skepp på 196 läster. Byggd 1838 på Svartviks varv. Köpt från Jam. Dickson & C0, troligen 1855. 1862 ägt av C.C. Barchmanns sterbhus och troligen avyttrat 1865. Seglade ända till 1916 då det brändes upp av tyskarna i kriget. Befälhavare O. Bergström.
  • Themis, brigg på 113 läster. Köpt från C.F. Höglund, troligen 1853. Sannolikt såld 1861. Befälhavare B. Lindberg, J.E. Praetorius och A. Andersson.
  • Wilhelmina, skonert på 63 läster. Troligen inköpt 1844 från A.M. Kettenburg och såld 1861. Befälhavare O. Bergström, B. Lindberg, J.E. Paterson, B. Sandberg, J.E. Nilsson och J.S. Lassen.

Källa: Sveriges Skeppslista 1837-85.