Regalskeppet Riksäpplet

Riksäpplet var ett svenskt örlogsfartyg som sjösattes 1661 i Göteborg och färdigställdes 1663. Skeppet förliste utanför Dalarö den 5 juni 1676. Skeppet ritades och byggdes på Gamla varvet i Göteborg under ledning av den engelske skeppsbyggaren Francis Sheldon. Beställaren var kung Karl X Gustav som rekryterade skeppsbyggmästare i England i stället för, som tidigare i Läs mer …

Frimurarlogerna i Göteborg

Frimurarlogen S:t Johanneslogen Salomon á trois Serrures (S3S) eller Salomoniska logen av trenne lås i Göteborg grundades 1754 eller 1755. 1778 bildades S:t Andreaslogen De Tre Kronor och 1788 samlades båda under kapitellogen Götha Provincial Loges mantel. 1759 hade Salomon á trois Serrures 102 medlemmar. Läs mer …

Mariebergs gård

Mariebergs gård (en gång Mariebergs säteri)  ligger nära Göta älv nordost om Kungälv i Romelanda socken. Egendomen har gamla anor och ägdes i slutet av 1600-talet av familjen Ranck. I början av 1700-talet såldes gården till landshövdingen Axel Erik Roos (1684-1765) för att senare hamna Läs mer …

Johan Henrik Rosenschütz

Johan Henrik Schütz, föddes 1763-08-30 i Göteborg. Dog 1828-09-07 i Stockholm. Adlad som Rosenschütz år 1772-09-05 med anledning av faderns, Jakob Schütz insatser. Gift första gången 1787-12-22 med Elsa Maria Åhman (1761-1809,  dotter till en handelsman i Göteborg. från vilken han 1797-06-16 blev skild. Gift Läs mer …

Branden på Hanssons Pyrotekniska 1931

Den 9 augusti 1931 inträffade en brand med åtföljande explosion på Hanssons Pyrotekniska i dåvarande Landala, nuvarande Guldheden. Branden orsakades enligt den tidens tidningar av att tre närboende ynglingar tände på en krutladdning som var avsedd for fabriken. En explosion ska därefter ha inträffat under Läs mer …

Hanssons Pyrotekniska

Carl Robert Hansson (1863-1945) föddes på Lärjeholms herrgård och blev tidigt faderlös. Han fick då ta hand om försörjningen av sin mor och syskon, och började därför i liten skala att producera pyrotekniska artiklar. År 1888 startade han C.R. Hanssons Pyrotekniska och 1893 etablerade han sig Läs mer …

Carl Robert Hansson

Carl Robert Hansson föddes 1863-05-06 på Lerjeholms herrgård i Angereds socken och dog 1945-12-16 i Johannebergs församling, Göteborg. Från 1905 var han gift med Alice Henrietta Palm , född 1884-09-19 i  New York och död 1957-09-11 i Annedals församling, Göteborg. Tillsammans fick de fyra barn, Läs mer …