Mariebergs gård

Mariebergs gård (en gång Mariebergs säteri)  ligger nära Göta älv nordost om Kungälv i Romelanda socken. Egendomen har gamla anor och ägdes i slutet av 1600-talet av familjen Ranck. I början av 1700-talet såldes gården till landshövdingen Axel Erik Roos (1684-1765) för att senare hamna Läs mer …

AB Kongelfs Glasbruk

AB Kongelfs Glasbruk startades den 4 februari 1875 av grosshandlare Carl Leopold Berggren (40 aktier), byggmästare N. Andersson (20 aktier) och disponent Rickard Åhman (20 aktier) i Göteborg. Nominella värdet var 500 kronor stycket, hela aktiekapitalet var 40 000 kronor. 1878) förvärvade Berggren alla aktier. Läs mer …

Göteborgs Kexfabrik AB

Leopold Berggren, affärsman från Göteborg, kom i slutet av 1800-talet att intressera sig för produktion av kex av brittisk typ i Kungälv. Genom sina förbindelser i Storbritannien fann han en kompanjon i Robert Cruickshank från Glasgow. I juni 1888 kom Cruickshank tillsammans med sin familj och Läs mer …

Göteborgs Kexfabriks Aktiebolag

Sedan Grosshandlanden Herr C. L. Berggren i Göteborg länge iakttagit den stora importen från England af kex och biscuits till Göteborg, uppstod hos honom tanken om icke dessa artiklar skulle fördelaktigt kunna tillverkas inom landet, i stället för att köpa från utlandet, och dermed bidraga till utvecklingen af industrien inom landet. Läs mer …

Samuel Schutz

Familjen Schutz eller Schütz kom in till Göteborg via Köpenhamn eller Königsberg och Stockholm med sadelmästaren Jacob Schutz som föddes 1638 i Mettingen i Tyskland. Troligen dog han år 1690. Hans son Samuel Schutz (1676-1740) var skeppare och redare och drev handelsfirman Peter Bagge & Läs mer …

Handelsfamiljen Holst

Arend Holst (-1665) var glasmästare i Göteborg. Med sin andra hustru Karin Nilsdotter (-1639) hade han 5 barn, varav minst tre söner. Den äldste sonen var Anders Holst (-1697), guvernementsskreterare i Göteborgs och Bohus län, sonen Henrik Holst som var handelsman i Göteborg och Niclas Läs mer …

Tofta herrgård

Tofta herrgård härstammar från 1400-talet, då gården förlänades till lagmannen i Bohuslän. Under 1600-talet blev gården ett rusthållshemman för Bohusläns dragonregemente. Gården ligger mellan Kungälv och Marstrand. Under andra halvan av 1700-talet byggdes huvudbyggnaden om i karolinsk stil och flyglarna tillkom. En trädgård i fransk stil Läs mer …

Gullbringa säteri

Gullbringa säteri är beläget i Hålta socken utanför Kungälv. 1683 förvärvades gården av den året innan adlade Erik Gyllenberg (tidigare Bergh, ? – 1691), överinspektör och tullnär i Marstrand. Han fick gården som sätesgård, säteri. Vid hans död ärvdes gården av dottern Anna Maria Gyllenberg, Läs mer …

Marieberg

Också Marberg eller Marburg. Säteri i en naturskön trakt vid Göta elf, 3/8 mil norr om Kongelf, uti Ytterby socken af Inlands Södra härad och Bohus län. Dess förste grundläggare Sven Rank, som tillbytte sig hemmanet 1673 och 1674 från kronan emot vederlag af frälsehemman Läs mer …