Stiftelsen Rådman Ernst Collianders Släktfond

Stiftelsen Rådman Ernst Collianders Släktfond bildades av rådman Ernst Colliander för att garantera försörjningen för släktingar till honom. Som det uttrycks i stadgarna: Stiftelsen skall hava till ändamål att lämna ekonomisk hjälp till donators faders, framlidne justitie borgmästaren F.M. Colliander, bröstarvingar bland annat för uppfostran Läs mer …

Rådman och Fru Ernst Collianders stiftelse

Rådman och Fru Ernst Collianders stiftelse för välgörande ändamål är grundad på donationer av rådman Ernst Colliander och hans fru Consuela (Conny) Berggren. Enligt stadgarna så är stiftelsens ändamål att avkastningen skall användas dels för att lämna stipendier åt i Göteborg bosatta personer, som vid Läs mer …

Göteborgs Kexfabrik AB

Leopold Berggren, affärsman från Göteborg, kom i slutet av 1800-talet att intressera sig för produktion av kex av brittisk typ i Kungälv. Genom sina förbindelser i Storbritannien fann han en kompanjon i Robert Cruickshank från Glasgow. I juni 1888 kom Cruickshank tillsammans med sin familj och Läs mer …

Ernst Colliander

Ernst August Colliander, född i Göteborg 18/4/1867 som son till Fredrik Mauritz Colliander och Emma Lindhult. Från 1906 gift med Conny Berggren, född 1879 som dotter till grosshandlare Leopold Berggren och Ellen (Nelly) Birch. De hade sönerna Nils Colliander och Sven Colliander. Jur. fil. kand. i Uppsala Läs mer …

Fredrik Mauritz Colliander

Fredrik Mauritz Colliander föddes den 21 dec 1827 i Varberg och dog 9 Aug 1914. Han var gift med Emma Lindhult (1834-1920) från 1863. De fick 6 barn däribland Ernst August Colliander. Tog studentexamen 1844, hovrättsexamen 1851 och blev v. häradshövding 1854. Varit polisnot. och polismästare, stadsnotarie , justitierådman från 1872 och justitieborgmästare Läs mer …