Stiftelsen Rådman Ernst Collianders Släktfond

Stiftelsen Rådman Ernst Collianders Släktfond bildades av rådman Ernst Colliander för att garantera försörjningen för släktingar till honom. Som det uttrycks i stadgarna:

Stiftelsen skall hava till ändamål att lämna ekonomisk hjälp till donators faders, framlidne justitie borgmästaren F.M. Colliander, bröstarvingar bland annat för uppfostran och studier, med företräde för manliga avkomlingar med god begåvning och energi. Hjälp må undantagsvis lämnas även åt andra släktingar till endera av oss än de i § 1 omförmälda bröstarvingar med flere. Vid utdelning av hjälp skall Fondens styrelse, därest icke viktiga skäl för undantag föreligga, iakttaga nedan antecknade företrädesordning, nämligen:

I. Våra bröstarvingar. Avliden bröstarvinges make el. maka kan även erhålla hjälp, så länge han/hon icke är omgift.
II. Andra med god begåvning och energi utrustade manliga släktingar till mig, Ernst Colliander, vilka äro berättigade att bära namnet Colliander.
III. Med god begåvning och energi utrustade andra släktingar till mig, Ernst Colliander.
IV. Andra släktingar till endera av oss, vilka ålder el. sjukdom hava svårighet att försörja sig.
V. Andra släktingar till endera av oss.

Stiftelsen ägde huvuddelen av familjens aktier i AB Bisco, moderbolag till Göteborgs Kexfabrik AB, fram till 1979 när familjen sålde det senare företaget till AB Marabou. Stiftelsen har därefter investerat medlen i fastigheter. Totalt hade stiftelsen tillgångar på cirka 53 miljoner SEK vid utgången av 2017. Stiftelsen har sin adress hos Claes (Clas) Colliander.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.