Änggården

Änggården är känd sedan 1600-talet och utgjorde då ett halvt kronohemman och var bebodd av en ängvaktare/uppsyningsman som såg efter viltet och skogen i de östliga markerna, särskilt då Sundshagen, nuvarande Slottskogen. Engegårdhen nämns första gången 1619. Det var då en del av Älvsborgs Kungsladugårds ägor. Egendomen omfattade Läs mer …

Margreteberg

Margreteberg var senast från 1814 en gård i Sundshagen (Slottsskogen) som arrenderade sin mark av statligt ägda Älvsborgs Kungsladugård. Det var en av de egendomar som kom att ingå i det som idag är Slottsskogen. När Majorna införlivades med Göteborgs stad år 1868 var egendomen på Läs mer …

Trädgården

Trädgården var senast från 1814 en gård i Sundshagen (Slottsskogen) som arrenderade sin mark av statligt ägda Älvsborgs Kungsladugård. Det var en av de egendomar som kom att ingå i det som idag är Slottsskogen. När Majorna införlivades med Göteborg år 1868 var egendomen på 33 Läs mer …

Stiftelsen Haralds minne

Stiftelsen Haralds minne grundades 1887 av fru Adolfina Quensel i Göteborg, med anledning av hennes unge son Harald Quensels död i tuberkulos. Adolfina Quensel avled dock samma år varvid hennes dotter fru Emilie Dickson, gift med Robert Dickson, fortsatte att tillföra högst betydande donationer till stiftelsen. Intill Läs mer …

Ryet

Ryet var från 1803 en gård i Sundshagen som arrenderade sin mark av statligt ägda Älvsborgs Kungsladugård. Gården omfattade totalt 26 tunnland år 1868. Var från 1808 värdshus. Delades i två delar 1831, Stora och Lilla Ryet. Den senare egendomen kallades troligen också Eden. Gården låg Läs mer …

Lilla Malmgården

Lilla Malmgården var från 1831 en gård i Sundshagen (Slottsskogen) som arrenderade sin mark av statligt ägda Älvsborgs Kungsladugård. Egendomen var 8 tunnland. Gården låg en bit söder om Stora Malmgården på höjden där landskapsstugorna återfinns idag och låg först direkt under Stora Malmgården för att Läs mer …

Stora Malmgården

Stora Malmgården var från 1803 en gård i Sundshagen (Slottsskogen) som arrenderade sin mark av statligt ägda Älvsborgs Kungsladugård. Totalt arrenderades 40 tunnland. Det var den största av de egendomar som kom att ingå i det som idag är Slottsskogen. Efter att Majorna införlivades med Göteborgs Läs mer …