En guide till Göteborgs stadsdelar – Örgryte

Örgryte är precis som Majorna ett samlingsnamn för flera stadsdelar. I Örgrytes fall handlar det om delar av den östra delen av gamla Örgryte socken och Majornas fall om delar av den västra delen av Örgryte socken. Även området där den ursprungliga fästningstaden Göteborg idag Läs mer …

Fredriksro

Hus från slutet av 1800-talet som byggdes på Valåsen (numera Prospect Hill) av Alexander Barclay på mark som styckats av från Underås. Några år senare köptes fastigheten av Friedrich Mühlenbock, en grönsaks- och frukthandlare av tyskt ursprung. Hans stadsbostad var det Mühlenbockska huset vid Brunnsparken/Gustaf Adolfs Läs mer …

Friedrich Mühlenbock

Friedrich Theodor Johann Mühlenbock, föddes 1832 i Tyskland och dog 1905 i Göteborg, var en förmögen grosshandlare, bosatt i Göteborg. Mühlenbock emigrerade från Tyskland till Sverige på 1856 och arbetade till en början som murarlärling. Efter en tid etablerade han en affärsrörelse som dels innefattade ”Mühlenbocks Fruktaffär”, Läs mer …