L.G. Bratt & Co

L. G. Bratt & Co grundades 1856 av Lars Gustaf Bratt (1824-98) som var ensam innehavare av firman fram till 1869. Sistnämnda år blev Ivar Waern (1841-1917), son till Uddeholms tidigare disponent Jonas Waern.  Från 1880 var även Ernst Morris Bratt (1852-1939), son till Lars Gustaf Bratt, delägare i Läs mer …

Ivar Waern

Ivar Leonard Amadeus Waern, född 1841-04-13 på Valaholm och död 1917 på Mössebergs sanatorium. Elev vid Filipstads bergsskola 1854–1855. Son till Jonas Waern (1799-1868) och Sara Christina (Stina) af Geijerstam (1805-1878). Handelsbokhållare i Göteborg från 1858. Grosshandlare och delägare i firman L. G. Bratt & Co Läs mer …

Stiftelsen Ivar Waerns sterbhus donationsfond

Stiftelsen Ivar Waerns sterbhus donationsfond  har sitt namn efter Ivar Waern (1841-1917) som var grosshandlare och delägare i firman L. G. Bratt & C:o i Göteborg. Den årliga avkastningen från donationen, sedan minst en tiondel därav tillagts fondens kapitalbelopp, ska till den del som för ändamålet anses lämpligt, Läs mer …

Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer har sitt ursprung i en donation som gjordes av köpmannen Jonas Kjellberg år 1826 på hans födelsedag den 22 oktober. Syftet var att man skulle starta en skola för utbildning av flickor. Då Stiftelsen Kjellbergska flickskolan började sin verksamhet 1835, var det den tredje Läs mer …

Olof Wijk stiftelse

Stiftelse där avkastningen företrädesvis ska användas till  tryckkostnader för Kungl. Samhällets handlingar. Stiftelsen förvaltas av SEB Institutioner & Stiftelser och hade tillgångar på 3,5 miljoner SEK år 2014. Stiftelsen är i övrigt knuten till Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg

Stiftelsen Emily Wijks fond vid Göteborgs universitet

1919 överlämnade Emily Wijk en donation till Göteborgs högskola där det ursprungliga ändamålet var att ränteavkastningen ”fyra femtedelar användas till förbättrande av lönerna år innehavare av sådana professorsämbeten vid högskolan, som upprättats före den 1 januari 1917, dock under förutsättning att dessa professorer av andra Läs mer …

Stiftelsen Fru Mary Wijks, född Dickson, Hjälpfond för sjuksköterskor i Göteborg

Stiftelsen Fru Mary Wijks, född Dickson,  Hjälpfond för sjuksköterskor i Göteborg bildades 1915 till följd av ett testamentariskt förordnande 1911 av Fru Mary Wijk. Mary Wijk (1854-1911) var dotter till Edward Dickson och Isobel Gordon  samt gift med Ivar Wijk (1841-1911). Stiftelsens verksamhet består av att Läs mer …