Göteborgs universitets huvudbyggnad

Huvudbyggnaden för Göteborgs universitet ligger i Vasaparken i stadsdelen Lorensberg. Byggnaden invigdes 18–19 september 1907. Byggnaden är statligt byggnadsminne sedan 18 mars 1993. Den 10 november 1887 beslutade stadsfullmäktige, med 35 röster för och 15 röster emot, att inrätta en högskola i Göteborg enligt villkoren i donationsbrevet från köpmannen David Carnegie (död 1890). Pådrivande i arbetet var sedan Läs mer …

Villa Ekman

Villa Ekman på Ekmansgatan 7 i Lorensbergs villastad byggdes 1918 för konsul Johan E. Ekman. Arkitekt var Karl Samuelsson (1881- 1944). Från 1920-talet fram till 1949 var Gustaf Sandström (1882-1949), generalkonsul och skeppsredare, ägare. Under perioden 1950-1966 var villan arbetsplats för Göteborgs stads Löne- och Läs mer …

Kontoristföreningens hus

Kontoristföreningens hus i Göteborg. Vid Bastionsplatsen inom Vallgraven, med adress Stora Nygatan 23-25, ligger före detta Kontoristföreningens hus i jugendstil, byggt 1905-1908 och ritat av arkitekten och professorn Hans Hedlund. Lokalerna invigdes den 26 september 1908. Innan dess hade Kontoristföreningen från april 1894 hållit till Läs mer …

Ågrenska villan

Ågrenska villan uppfördes 1916 efter Ernst Torulfs ritningar som bostad för skeppsredaren Fritz Sternhagen och hans familj. 1941 övertogs villan av Märta och Gustaf Ågren och under 40 år var den deras hem. Redan under sin levnad donerade makarna villan till Göteborgs universitet. Efter makens Läs mer …

Hans Forssman

Hans Forssman (1912-94) föddes i Göteborg som son till Axel Forssman (1877-1942) och Dagmar (Maja) Levisson (1881-1942). Han dog också i Göteborg. Forssman blev student vid Samskolan i Göteborg 1932, medicine kandidat 1933 vid Uppsala universitet, medicine licentiat där 1940 samt disputerade där 1945. Han Läs mer …

Stiftelsen Oscar Ekmans stipendiefond

En av Oscar Ekmans (1812-1907) många donationer till Göteborgs Högskola som kanske aldrig hade kommit till stånd utan Oscar Ekman. Stiftelsen som förvaltas av Göteborgs Universitet hade en förmögenhet på 8,1 miljoner SEK år 2014. Fondens avkastning skall, sedan en tiondel lagts till kapitalet, användas till Läs mer …

Stiftelsen Oscar Ekmans donationsfond till Göteborgs Högskola

En av Oscar Ekmans (1812-1907) många donationer till Göteborgs Högskola som kanske aldrig hade kommit till stånd utan Oscar Ekman. Oscar Ekman var den som drev på och stod bakom David Carnegie d. y.s stora donation till Göteborgs Högskola år 1886, ”David Carnegies donationsfond till Göteborgs Högskola” Läs mer …

Stiftelsen Johan E Ekmans Minnesfond

Stiftelse vars ändamål är att utgöra en stipendiefond för Handelshögskolan i Göteborg samt för densamma nyutexaminerade civilekonomer. Av fondens avkastning bör årligen 10 % läggas till kapitalet. Resultatet av en donation från Johan E Ekman (1854-1919). Stiftelsen förvaltas av Göteborgs Universitet och hade 2014 en Läs mer …

Stiftelsen Louise Falkenbergs, född Ekman, donation

Donation från Louise Falkenberg (1849-1935) som var född i Göteborg. Den årliga avkastningen av fonden skall i främsta rummet användas till att bestrida kostnaderna för upprätthållande av en professur i filosofi och pedagogik vid Göteborgs Universitet. Denna donation är bara en i en lång rad Läs mer …

Stiftelsen Ivar Waerns sterbhus donationsfond

Stiftelsen Ivar Waerns sterbhus donationsfond  har sitt namn efter Ivar Waern (1841-1917) som var grosshandlare och delägare i firman L. G. Bratt & C:o i Göteborg. Den årliga avkastningen från donationen, sedan minst en tiondel därav tillagts fondens kapitalbelopp, ska till den del som för ändamålet anses lämpligt, Läs mer …