Stiftelsen Ivar Waerns sterbhus donationsfond

Stiftelsen Ivar Waerns sterbhus donationsfond  har sitt namn efter Ivar Waern (1841-1917) som var grosshandlare och delägare i firman L. G. Bratt & C:o i Göteborg.

Den årliga avkastningen från donationen, sedan minst en tiondel därav tillagts fondens kapitalbelopp, ska till den del som för ändamålet anses lämpligt, användas för inrättande och upprätthållande av en rörlig professur vid Göteborgs Universitet (tidigare Göteborgs Högskola).

Det överskott avkastningen eventuellt lämnar, efter att avsättning till kapitalet skett och kostnaden för ifrågavarande professuren tagits om hand, kan användas till befrämjande av Universitetets verksamhet i enlighet med beslut i styrelsen.

Avkastningen från den Waernska professurens fonder sparas tills de behållna medlen uppgår till minst samma belopp som årslönen till professor vid univer- sitetet.

Då avkastningen av donationen nått detta belopp, beslutar Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd om den omedelbart skall ta medlen i anspråk för avlönande under viss tid av en professorskompetent svensk eller utländsk vetenskapsman i något ämne hörande till den humanistiska, samhällsvetenskapliga eller matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Önskar donationsnämnden inte omedelbart ta medlen i anspråk, skall ärendet tas upp till förnyad behandling senast efter ett år.

Vetenskapsman, som antar inbjudan, förordnas till innehavare av Waernska professuren med rätt att under förordnandet av donationens avkastning uppbära det arvode, som universitetsstyrelsen i varje särskilt fall efter förslag av donationsnämnden beslutar. Förordnandet skall omfatta en tid av ett år eller kortare tid, dock minst en lästermin. I den mån tillgängliga räntemedel från donationen gör det möjligt, får donationsnämnden besluta om förlängning enligt samma villkor av förordnandet.

2014 hade stiftelsen tillgångar på 14,1 miljoner SEK och förvaltades av Göteborgs Universitet.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.