Chalmerska huset

Chalmerska huset är en trevåningsbyggnad i 5:e roten, 16:e kvarteret Kommerserådet nr. 2 vid Södra Hamngatan 11 i Göteborg. Huset är namngivet efter William Chalmers och uppfördes 1805-1807 efter ritningar av Carl Wilhelm Carlberg. Chalmerska huset anses som ett av Carlbergs viktigaste verk och huset Läs mer …

Mariakyrkan

Mariakyrkan, tidigare Fattighuskyrkan, ligger vid Lilla Stampgatan i stadsdelen Stampen i de östra delarna av centrala Göteborg. Kyrkan tillhör Domkyrkoförsamlingen och den intilliggande Mariagården är församlingshem för Domkyrkoförsamlingen i Göteborg. Åren 1726-1836 hade församlingen namnet ”Stadens fattighus samt Göteborgs allmänna Arbets- och Correctionsinrättning”, omkring 1825 Läs mer …

Göteborgs domkyrka

Efter den omfattande branden år 1802 var den gamla domkyrkan så skadad att en helt ny kyrka fick uppföras, med start år 1804. Den gamla kyrkans grund kunde dock användas på nytt i den utsträckning den sammanföll med den gamla (tvärskeppen fanns inte tidigare exempelvis). Läs mer …

Wilhelm von Gegerfelt

Wilhelm von Gegerfelt, född 9 november 1844 i Göteborg, död 2 april 1920 i Torekov, Kristianstads län, var en svensk landskapsmålare och etsare. Han var son till arkitekten Victor von Gegerfelt. Wilhelm von Gegerfelt studerade 1861-63 vid konstakademien i Köpenhamn, 1864-67 vid akademien i Stockholm Läs mer …

Victor von Gegerfelt

Carl Fredrik Victor von Gegerfelt, född 6 maj 1817 i Jönköping, död 13 mars 1915 i Torekov i Kristianstads län, var en svensk stadsarkitekt i Göteborg (1872–1896) och lärare i byggnadskonst under 1860- och början av 1870-talen vid Chalmerska slöjdskolan och Slöjdföreningens skola i Göteborg. Läs mer …

Stora Holm

Ursprungligen bestod Holm, eller Stora Holm av tre skattegårdar och byn kallades ofta Holmsgårdarna. Gården ligger i Tuve socken på Hisingen, En av eller alla egendomarna såldes år 1626 av Lambricht Skipping till  Walter Johansson von Wernes. Köpte ogiltigförklarades dock och istället uppträder Nils Börjesson Läs mer …

Lagerbielke 1378

Adliga ätten Lagerbielke nr 1378 † Adlad 1698-09-10, introducerad 1701. Adlad och adopterad 1715-05-15, introducerad 1715. † 1937-12-04. Ätten, som har gemensamt ursprung med adliga ätten Stiernblad nr 1370, har utgrenat sig i friherrliga ätten Lagerbielke och grevliga ätten Lagerbjelke nr 115. TAB 1 Benedictus Läs mer …

Stiernblad

Adliga ätten Stiernblad nr 1370 Adlad 1698-10-20, introd. 1700. Utdöd 1717-11-05. Adlad och adopt. 1734-07-07, introd. 1743. TAB 1 Josua Fistulator, adlad Stiernblad (översiktstab 1, broder och halvbroder till herrarna Fistulator, adlade Lagerbielke, se adliga ätten Lagerbielke, tab 1), född 1671-02-10 i Göteborg. Överinspektör över Läs mer …

von Seth 1505

Adliga ätten von Seth nr 1505 Den äldre grenen adlad 1716-08-13, introducerad 1719. Utdöd 1790-12-06. Den äldre adopterade grenen adlad 1772-11-10, introducerad 1778. Utdöd 1811-11-26. Den yngre adopterade grenen adlad 1808-12-17, introducerad 1809. TAB 1 Johan Seth, av en patriciersläkt i Holland. Inflyttade omkring 1620 Läs mer …