von Seth 1505

Adliga ätten von Seth nr 1505 Den äldre grenen adlad 1716-08-13, introducerad 1719. Utdöd 1790-12-06. Den äldre adopterade grenen adlad 1772-11-10, introducerad 1778. Utdöd 1811-11-26. Den yngre adopterade grenen adlad 1808-12-17, introducerad 1809. TAB 1 Johan Seth, av en patriciersläkt i Holland. Inflyttade omkring 1620 Läs mer …

Clareberg

Gården Berg i Säves socken nämndes i skrift första gången på 1400-talet och från 1600-talet finns det gåvobrev från 1698 som gav Johan von Seth besittningsrätten kvar. Efter honom innehades gården av Gabriel von Seth men 1720 såldes den till Johan Andris Olbers (1643-1741) och Clara Läs mer …