von Seth 1505

Adliga ätten von Seth nr 1505 Den äldre grenen adlad 1716-08-13, introducerad 1719. Utdöd 1790-12-06. Den äldre adopterade grenen adlad 1772-11-10, introducerad 1778. Utdöd 1811-11-26. Den yngre adopterade grenen adlad 1808-12-17, introducerad 1809. TAB 1 Johan Seth, av en patriciersläkt i Holland. Inflyttade omkring 1620 Läs mer …