von Dittmer

Adliga ätten von Dittmer nr 1813 †

Adlad 1727-08-03, introd. s. å. Utdöd 1755-02-11.

En tredje son till borgmästaren Herman Dittmer i Narva, fänriken vid Åbo läns infanteriregemente med kaptens avsked, Otto Vilhelm von Dittmer, blev fången vid Riga 1710 och kvarstannade i landet samt blev adlad i Ryssland 1726 och erhöll estländskt indeginat s. å.. Läs mer …

af Dittmer

Adliga ätten af Dittmer nr 2062 † Adlad 1769-07-20, diplom 1773-02-02, introd. 1776. Utdöd 1860-06-03. Ätten är av samma ursprung som adliga ätten von Dittmer. TAB 1 Henrik Herman Dittmer, adlad af Dittmer (son av Herman Dittmer, se adliga ätten von Dittmer, Tab. 2), född 1731-05-11. Assistent Läs mer …

Lagerbielke 1378

Adliga ätten Lagerbielke nr 1378 † Adlad 1698-09-10, introducerad 1701. Adlad och adopterad 1715-05-15, introducerad 1715. † 1937-12-04. Ätten, som har gemensamt ursprung med adliga ätten Stiernblad nr 1370, har utgrenat sig i friherrliga ätten Lagerbielke och grevliga ätten Lagerbjelke nr 115. TAB 1 Benedictus Läs mer …

Stiernblad

Adliga ätten Stiernblad nr 1370 Adlad 1698-10-20, introd. 1700. Utdöd 1717-11-05. Adlad och adopt. 1734-07-07, introd. 1743. TAB 1 Josua Fistulator, adlad Stiernblad (översiktstab 1, broder och halvbroder till herrarna Fistulator, adlade Lagerbielke, se adliga ätten Lagerbielke, tab 1), född 1671-02-10 i Göteborg. Överinspektör över Läs mer …

von Seth 1505

Adliga ätten von Seth nr 1505 Den äldre grenen adlad 1716-08-13, introducerad 1719. Utdöd 1790-12-06. Den äldre adopterade grenen adlad 1772-11-10, introducerad 1778. Utdöd 1811-11-26. Den yngre adopterade grenen adlad 1808-12-17, introducerad 1809. TAB 1 Johan Seth, av en patriciersläkt i Holland. Inflyttade omkring 1620 Läs mer …

Cederflycht

Adliga ätten Cederflycht nr 1640 † Adlad 1719-08-04, introducerad 1720. Utdöd 1748-01-15. Nils. Gift med en syster till handlanden Erik Ancker i Kristiania. Barn: Anders Nilsson, adlad Cederflycht, född (At (Sch.) 1670-09-14. Borgare och handelsman i Göteborg. Överkommissaries titel 1719-07-31. Adlad 1719-08-04 (introducerad 1720 under Läs mer …

Drakenberg

Drakenberg nr 313 Adlig Adlad 1643-12-13, introducerad 1644. Den nu levande grenen adlad 1647-10-05 och adopterad 1651-10-27. TAB 1 Börje Gunnarsson i Holm född 1553, † 1593. Borgare och handelsman i Nylödöse. Gift Karin Nilsdotter i hennes 1:a gifte, född 1553, † 1625-09-20. Hennes 2:a gifte med handelsmannen i Läs mer …

Silfverschiöld – arvtagare till Niclas Sahlgren

Silfverschiöld och Silfverskiöld är två svenska adelsätter med samma ursprung som de utslocknade ätterna Silfvercrantz och von Hylthéen. Ätternas stamfader är torparen Jöns i Hylta i Småland som levde under senare delen av 1500-talet. Hans son Andreas Jonae (1598-1666) blev kyrkoherde i Ölmstad och riksdagsman. Läs mer …

Leijoncrantz

Adliga ätten Leijoncrantz nr 658 † Adlad 1660-01-03, introd. s. å. Utdöd 1684. 1At (RA). 2At (P.). Henrik von Lengercken. Handelsman i Kiel i Holstein. Död 1619. Gift med Maria Töcken, död 1603. Barn: Jurgen von Lengercken, född 1603-09-00 i Kiel. Inkom till Sverige och blev handelsman Läs mer …