Stiernblad

stiernbladAdliga ätten Stiernblad nr 1370

Adlad 1698-10-20, introd. 1700. Utdöd 1717-11-05. Adlad och adopt. 1734-07-07, introd. 1743.

TAB 1

Josua Fistulator, adlad Stiernblad (översiktstab 1, broder och halvbroder till herrarna Fistulator, adlade Lagerbielke, se adliga ätten Lagerbielke, tab 1), född 1671-02-10 i Göteborg. Överinspektör över tullarna och acciserna i Skåne. Adlad 1698-10-26 (introd. 1700 under nr 1370). Överkrigskommissarie2 1709-11-27. Död barnlös 1717-11-15 Svenstorp och begraven s. å. 6/12 i Igelösa kyrka Malmöhus län samt slöt således själv sin adliga ätt. Gift 1:o med Brita Löfgren i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1680-02-17 i Vadstena med sin farbrors svåger tullförvaltaren i Kristianstad Magnus Danckwardt, född 1648-02-25 i Norrköping, död 1696-03-30 i Stockholm, halvbroder till landshövdingen Peter Danckwardt, adlad och friherre von Danckwardt, och till överdirektören Georg Danckwardt, adlad Danckwardt), död 1700 i Malmö och begraven s. å. 6/5, dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden i Vadstena Erik Simonis Löfgren och Helena Dalina samt brorsdotter till domprosten i Linköping Petrus Simonis Löfgren, en av stamfäderna för adliga och friherrliga ätterna Löfvenskjöld och 340. Gift 2:o 1701-09-29 i Malmö med Anna Sofia Adlersten, född 1686-06-01, död 1702-06-02, dotter av landshövdingen Göran Pihlman, adlad (och friherre) Adlersten, och hans 2:a fru Maria Ehrenberg. Gift 3:o 1706-04-15 i Malmö med Maria Hegardt i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1702-01-03 i Malmö med handelsmannen i Karlshamn Hack Persson i hans 3:e gifte (gift 1:o med Maria Wilschiött, född 1659, död 1693-02-28 i Karlshamn. Gift 2:o 1694 med Christina Poppelman, död 1700, dotter av tullförvaltaren i Malmö Johan Poppelman och Ingeborg Wilschiött), född 1662, död 1704-03-22 i Karlshamn, broder till Peter Tholijn, adlad von Tholijn. Gift 3:o 1723-09-01 på Svenstorp med generallöjtnanten och landshövdingen Axel Gyllenkrok, friherre Gyllenkrok, född 1665, död 1730], född 1686-10-07 i Malmö, död 1753-12-07 på Svenstorp, dotter av råd- och handelsmannen i sistnämnda stad Peter Hegardt (farfader till Peter Hegardt, adlad och friherre Hegardt, nr 288, och hans 2:a hustru Margareta Faxe. Hon stiftade Svenstorp till fideikommiss för sin son friherre Fredrik Gustaf Gyllenkrok och Stora Markie till fideikommiss för sin son Hakvin Stiernblad.

Den adopterade ätten

TAB 2

Hakvin Tholijn, adlad och adopt. Stiernblad, (son av Hack Persson, se adliga ätten von Tholijn, tab 2), till Stora Markie fideikommiss i Anderslövs socken och Torup i Bara socken (båda i Malmöhus län). Född 1703-12-07 i Karlshamn. Hovjunkare1 1727-01-07. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1734-06-04. Adlad och adopt. s. å. 7/7 på sin styvfaders adliga namn och nummer (introd. 1743). Ryttmästare i hessisk tjänst. Avsked 1741-08-13. Kammarherre1 1745-07-23. Överceremonimästare 1748. Tysk (österrikisk) friherre 1768-04-01. Erhöll på denna värdighet konung Adolf Fredriks konfirmation 1769-01-16. RSO 1770-04-20. RVO 1773-09-01. Död 1780-11-13 på Torup och begraven s. å. 8/12. Gift 1741-10-08 på Torup med Maria Sofia Beck-Friis, född 1723-07-19, död 1783-04-21 på Torup och begraven s. å. 23/5, dotter av överstelöjtnanten Joakim Beck, natural. Beck, sedermera Beck-Friis, och Anna Maria Hansdotter Delphin.

Barn:

 • Joakim, till Stora Markie fideikommiss. Född 1742-07-15 Svenstorp. Student i Lund2 1752-01-27. Rustmästare vid livgardet 1760-10-10. Fänrik därst. s. å. 9/12. Löjtnant 1765-03-18. RSO 1772-09-12. Major i armén s. å. 13/9. Överstelöjtnants avsked s. å. 6/11. Död barnlös 1794-04-02 på Stora Markie. Gift 1793-10-08 Skeinge s län med sin syssling friherrinnan Maria Sofia Wrangel von Brehmer i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1800-09-09 på Stora Markie med generallöjtnanten Erland Hederstierna, född 1770, död 1856), född 1771-09-10 på Skeinge, död 1841-06-20 Osaby, dotter av överstelöjtnanten Johan Vilhelm Wrangel af Sage och Waschel, friherre Wrangel von Brehmer, och hans 2:a fru Barbara Witterup Beck-Friis.
 • Axel Josua, till Stora Markie fideikommiss, som han tillträdde efter äldre brodern. Född 1743-12-19 på Torup, liksom de följande syskonen. Student i Lund2 1852-01-27. Kadett vid artilleriet 1760-06-24. Underlöjtnant vid artilleriet i Stockholm s. å. 31/12. Transp. till artilleriet på Gotland 1764. Erhöll permission att gå i utländsk tjänst s. å. 15/3. Stabskapten vid markgrevens av Bayreut infanteriregemente i Österrike 1765-04-14. RSO 1770-04-20. Transp. till artilleriet i Stockholm. Löjtnant därst. 1773-04-22. Transp. till artilleriet i Malmö s. å. Överstelöjtnant i armén 1780-03-15 och placerad på Jämtlands dragonregemente. Avgången från regementet 1792. Död ogift 1815-03-06 på Stora Markie och begraven s. å. 16/3. Han bevistade pommerska kriget 1760–1762.
 • Corfitz Ludvig, född 1746-05-09. Volontär vid livgardet 1762-01-00. Fänrik därst. s. å. 23/6. Löjtnant 1769-05-03. Major i armén 1772-09-13. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1774-06-26. Död ogift 1799-10-27 på Börringekloster i Gustavs socken, Malmöhus län.
 • Maria, född 1747-06-06. Stiftsjungfru. Död 1819-11-25. Gift 1766-05-22 på Torup med sin moders kusin, generalmajoren Corfitz Ludvig Beck-Friis, friherre Beck-Friis, född 1724, död 1798.
 • Eleonora Sofia, född 1748-07-26 död s. å. 8/8 på Torup och begraven s. å. 13/8.
 • Carl Fredrik, född 1750-12-03, död 1753-05-28 på Torup och begraven s. å. 31/5.
 • Adolf Fredrik, född 1755-10-11, död 1756-01-17 på Torup.
 • Eleonora Sofia, född 1758-01-27. Stiftsjungfru. Död 1829-02-24 i Kristianstad. Gift 1783-08-19 på Torup med överstelöjtnantenCarl Erik Benzelstierna, B., född 1749, död 1826.
 • Fredrik Gustaf, född 1764. Hovmarskalk. Död 1817. Se Tab. 3.
 • Vilhelmina Charlotta, född 1768-08-15, död 1826-05-14 på Bosjökloster i likanämnd socken, Malmöhus län. Gift där 1788-12-27 med överstelöjtnanten friherre Jakob Kjell Bennet, från vilken hon 1810-08-22 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1761, död 1837.

TAB 3

Fredrik Gustaf, (son av Hakvin Tholijn, adlad och adopt. Stiernblad, tab 2), till Stora Markie fideikommiss, som han tillträdde efter äldre brodern Axel Josuas död 1815. Född 1764-09-27 Torup : sergeant vid Sprengtportens regemente 1778-12-15. Fanjunkare vid Mörnerska husarregementet 1779-08-16. Kornett därst. 1780-04-26. Löjtnant 1788-01-29. Ryttmästare i armén 1789-04-28. Stabsadjutant hos konung Gustaf III s. å. Avsked från löjtnantsbeställningen 1794-04-18. Hovmarskalk 1815. Död 1817-11-09 på Stora Markie. Gift 1804-08-14 i Kristianstad med Fredrika Lovisa Arnell, född 1783-08-28 i Kalmar, död 1839-07-02 i Hälsingborg, dotter av majoren Lars Arnell, adlad och adopt. Arnell, och friherrinnan Sofia Elisabet von Rosen.

Barn:

 • Ida Sofia, född 1807-05-27 i Kristianstad, levde ogift 1841.
 • Hilda Tomasine, född 1808-08-15, död 1809-03-16 Hildesborg
 • Axel Josua, född tvilling 1810-05-25 på Hildesborg. Sergeant vid norra skånska infanteriregementet 1828-07-07. Fanjunkare därst. 1829-12-09. Avsked 1832-07-25. Död barnlös 1864-07-19 i Danmark. Inneh. Stora Markie fideikommiss efter faderns död 1817. Gift 1837-04-03 med Sofia Amalia Ammilon, född 1815-10-06 i Malmö, död 1898-12-06 i Ystad, dotter av hotellvärden Johan Christian Ammilon och Susanna Maria Wankif.
 • Carl Fredrik August, född tvilling 1810. Godsägare. Död 1868. Se Tab. 4.
 • Adelaide Louise, född 1811-08-15 Hilleshög
 • Julius Edvard (Jules), född 1813. Ryttmästare. Död 1886. Se Tab. 8.

TAB 4

Carl Fredrik August, (son av Fredrik Gustaf, tab 3), född tvilling 1810-05-25 Hildesborg. Arrenderade Stora Markie fideikommiss och innehade detsamma 1864–1868. Död 1868-08-09 i Århus i Danmark. Gift 1837-08-10 i Köpenhamn med Emmy Charlotta Thulstrup, född 1810-01-08 i nämnda stad, död 1874-12-26 i Hilchenbach i Westfalen, dotter av superkargören vid danska ostindiska kompaniet Henrik Johannes Thulstrup och Hanna Barfoed.

Barn:

 • Hakvin Fredrik Gustaf, född 1838-06-17 på Stora Markie. Död där 1857-01-10 i Anderslövs förs, Malm. genom förtärandet av skadligt bröd.
 • Axel Carl Edvard, född 1839. Godsägare. Död 1925. Se Tab. 5.
 • Emmy Fredrika, född 1842-02-15, död 1843-03-20 på Stora Markie.
 • Fredrik Magnus, född 1844-12-08 på Stora Markie, död där 1845-06-16 och begraven s. å. 23/6.
 • Adelaide Adelgunda (Lida), född 1845-10-04 på Stora Markie, Anderslövs förs, Malm., död 1904-01-00 i Charlottenburg vid Berlin. Gift 1865-05-14 på Stora Markie med preussiska regeringsrådet och chefen för skogsinspektionen Merseburg-Wendelstein, RPrRÖO4kl, RSEO1kl, Christian Cornelius Georg von Krogh, född 1837-08-21 i Tondern i Slesvig, död 1901-10-28 i Ziegstroda.
 • Carl William, född 1848. Major. Död 1917. Se Tab. 6

TAB 5

Axel Carl Edvard, (son av Carl Fredrik August, tab 4), född 1839-10-10 på Stora Markie. Innehade nämnda fideikommiss. Död 1925-04-13 Markiehage Gift 1867-03-06 i Hälsingborg med Vilhelmina Augusta (Mina) von Platen, född 1847-04-27 i Ängelholm, död 1926-10-06 Markiehage

Barn:

 • Fredrique, född 1867-05-07 i Innsbruck i Tyrolen, död 1945-01-24 (Skanör db nr 2). Gift 1891-06-05 på Markiehage, (Anderslövs förs, Malm.) med majoren Johan Gabriel Sjöcrona, född 1858, död 1908.
 • Lida, född 1868-04-15 på Markiehage, död 1930-07-05 i Malmö, S:t Petri och begraven i Anderslövs socken. Gift 1:o 1903-09-04 på Markiehage med rådmannen i Trälleborg Johan Gustaf Lundgren, från vilken hon 1911 blev skild, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1892-11-30–1902 med Selma Carolina Grauman, född 1864-05-05, dotter av guldsmeden Gustaf Grauman och Maria Lovisa Lindblom), född 1868-10-21 i Gävle. Gift 2:o 1925-12-31 Markiehage med rektorn vid Emmaboda privata elementarskola, ingenjören John Kjellén, född 1856-01-04.
 • Emmy, född 1870-02-14, död 1881-01-07 genom drunkning i Börringe sjö.
 • Hakvin Fredrik Knut, född 1871-01-13 på Stora Markie, död 1881-01-07 genom drunkning i Börringe sjö.
 • Louise, född 1872-09-08 på Stora Markie, död 1874-03-23.
 • Carl Axel William, född 1873-11-05 på Markiehage, död där 1883-03-07.
 • Julius Edvard Josua (Jules), född 1875-09-02 på Markiehage. Lantbrukare. Död ogift 1907-11-24 på Kullatorp genom olyckshändelse och begraven s. å. 29/11 i Odarslöv.
 • Fritz Joakim Ludvig, född 1881-12-13 på Stora Markie. Forstman, död ogift 1915-05-03.

TAB 6

Carl William, (son av Carl Fredrik August, tab 4), född 1848-01-09 på Stora Markie fideikommiss. Kadett vid Karlberg 1868-06-02. Utexaminerad 1872-05-31. Underlöjtnant i södra skånska infanteriregementet s. å. 7/6. Transp. som underlöjtnant i skånska dragonregementet s. å. 24/8. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 1/11. Tjänstg. vid 4. franska hästjägarregementet i Algier 1875-12-01–1877-04-01. Deltog därunder i expeditionen mot stammarna i Sahara 1877-03-01–27/5. Löjtnant vid skånska dragonregementet 1878-07-04. RFrHL 1881-07-10. Ryttmästare i regementet 1888-11-02 och vid regementet 1889-12-06. RSO 1892-12-01. Ordförande i travlöpningssällskapet i Skåne 1896. Chef för Skånes enskilda banks avdelningskontor i Eslöv s. å. 10/7. Major 1898-05-06. Avsked 1903-03-13. Död 1917-12-03 i Eslöv. Gift 1878-12-18 i Stockholm med grevinnan Tekla Sofia Natalia von Schwerin, född 1856-03-28 i nämnda stad, Klara förs. Dotter av kaptenen greve Fredrik Bogislaus von Schwerin, och Carolina Sofia Augusta Carlsson.

Barn:

 • Clary Adelaide Sofia (Lili), född 1880-01-25 i Malmö. Gift 1905-11-01 i S:t Petri kyrka i Malmö med kaptenen i Upplands artillerireg:s reserv RSO, Johan Birger Holmberg, född 1876-01-08 i Stockholm
 • Fritz Edvard Curt, född 1882. Godsägare. Se Tab. 7.
 • Vera Clary Elisabet (Lizzie), född 1885-04-15 i S:t Pertri förs Malmö. Gift 1905-06-07 med ryttmästaren i skånska kavalleriregementets reserv, RSO, Johannes Mattias Fjellman, född 1877-02-06 i Ljungs socken, Göteborgs och Bohus län

TAB 8

Julius Edvard (Jules)(son av Fredrik Gustaf, tab 3), född 1813-12-04 i Hälsingborg. Kadett vid Karlberg 1827-08-07. Utexaminerad 1832-04-04. Kornett vid skånska husarregementet s. å. 26/5. Löjtnant 1841-07-15. Avsked ur krigstjänsten med ryttmästares n. h. o. v. 1849-01-26. LLA 1861. KVO 1 kl. 1863-07-28. Ledamot av Malmöhus läns landsting s. å. Ledamot av riksdagensförsta kammare 1867–1877. KNO1kl 1876-12-07. Kmstk VO 1880-12-01. Ledamot av bankkommittén 1881-11-18–1883-12-14. Ledamot i styrelsen för Ystad –Eslövs och Malmö–Ystads järnvägar 1884. En av stiftarna av Skandinaviska kreditaktiebolag. Ordförande i Malmöhus läns landsting. Ordförande i styrelsen för Skånes enskilda bank. Död 1886-06-14 på Marsvinsholm. Arrenderade nämnda egendom 1848–1855 och ägde sedan en tid densamma samt del i Dybäck i Östra Vemmenhögs socken, Malmöhus län. Gift 1848-09-30 med Anna Ulrika Gustava (Ulla) Berghman, född 1827-04-21, död 1880-01-18 i Lund, dotter av grosshandlaren Peter Christian Berghman och Hedvig Christina Lundgren.

Barn:

 • Ida Anna Hedvig Fredrika, född 1857-09-25 på Marsvinsholm, död där 1894-06-21. Ägde jämte fadern 1880–1886 och därefter ensam nämnda egendom. Gift 1:o 1876-09-14 där med kammarherren friherre Adolf Rutger Bennet, född 1847, död 1889. Gift 2:o 1892-10-10 i Tosterups kyrka Kristianstads län med ryttmästaren greve Gösta Carl Augustin Ehrensvärd, född 1860, död 1903.

Källor

1SAB. 2At (P).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

Ett svar på ”Stiernblad”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.