Kvarteret Bokhållaren

Kvarteret Bokhållaren, Korsgatan-Drottninggatan-Östra Hamngatan-Kyrkogatan Tomter enligt Göteborgs Tomtägare 1637-1807 Rote 3, tomt 64, Falkensten, Koch Rote 3, tomt 65, Bruhn, Ström, Dymling, Brattberg, Berger, Fürstenberg, Barach, Hegardt, Öhrn, Wickman Rote 3, tomt 66, Ungewitter, Krafft, Roos Rote 3, tomt 67, Muus, Rommel, Fiedler Rote 3, tomt Läs mer …

Kvarteret Snusmalaren

Kvarteret Snusmalaren, Korsgatan-Kyrkogatan-Östra Hamngatan-Kungsgatan Tomter enligt Göteborgs Tomtägare Rote 2, tomt 129, Styfvert, Graff, Törnsten, Hult, Dyrén, Axel Gillblad & Co (Gillblads) Rote 2, tomt 130, Böker, Styfvert, Boureille, Kidron, Osterman, Kjellman Rote 2, tomt 131, Rote 2, tomt 132, von Döbeln, Trausell, Björnberg, Roy Rote 2, Läs mer …

Lagerbielke 1378

Adliga ätten Lagerbielke nr 1378 † Adlad 1698-09-10, introducerad 1701. Adlad och adopterad 1715-05-15, introducerad 1715. † 1937-12-04. Ätten, som har gemensamt ursprung med adliga ätten Stiernblad nr 1370, har utgrenat sig i friherrliga ätten Lagerbielke och grevliga ätten Lagerbjelke nr 115. TAB 1 Benedictus Läs mer …

Stiernblad

Adliga ätten Stiernblad nr 1370 Adlad 1698-10-20, introd. 1700. Utdöd 1717-11-05. Adlad och adopt. 1734-07-07, introd. 1743. TAB 1 Josua Fistulator, adlad Stiernblad (översiktstab 1, broder och halvbroder till herrarna Fistulator, adlade Lagerbielke, se adliga ätten Lagerbielke, tab 1), född 1671-02-10 i Göteborg. Överinspektör över Läs mer …