Lagerbielke 1378

Adliga ätten Lagerbielke nr 1378 † Adlad 1698-09-10, introducerad 1701. Adlad och adopterad 1715-05-15, introducerad 1715. † 1937-12-04. Ätten, som har gemensamt ursprung med adliga ätten Stiernblad nr 1370, har utgrenat sig i friherrliga ätten Lagerbielke och grevliga ätten Lagerbjelke nr 115. TAB 1 Benedictus Läs mer …