Lagerbielke 1378

lagerbielkeAdliga ätten Lagerbielke nr 1378 †

Adlad 1698-09-10, introducerad 1701. Adlad och adopterad 1715-05-15, introducerad 1715. † 1937-12-04.

Ätten, som har gemensamt ursprung med adliga ätten Stiernblad nr 1370, har utgrenat sig i friherrliga ätten Lagerbielke och grevliga ätten Lagerbjelke nr 115.

TAB 1

Benedictus Fistulator. (Översiktstab. 1) Barberare och fältskär. Inflyttade sannolikt från Skottland (eller möjligen Danzigs förstad Schottland) till Göteborg, där han blev handlande. Rådman i Göteborg (Bg.) 1648-06-01. Begraven 1651-02-19 i Kristinekyrka i Göteborg. Gift i Göteborg 1631-10-05 med Catelene Josten, begraven 1660-08-07 i mannens grav.

 • Barn
 • Gustaf Fistulator, född 1641. Stadsfältskär i Göteborg på 1670 och 1680-talen (SB.). Regementsfältskår (Bg.). Död 1718 i Göteborg och begraven 1718-11-25. Gift 1:o 1663-01-04 i Göteborg med Anna Kühn i hennes 2:a gifte (g 1:o 1655-09-12 i Göteborg med Vincent Felbier i hans 2:a gifte, begraven 1657-03-05) (Bg.), född 1634, begraven 1682-05-21 i Göteborg, sannolikt dotter av bokbindaren i Göteborg Tomas Kühn. Gift 2:o 1683-05-13 i Jönköping med Elisabet Smitter, dotter av rådmannen i Jönköping Velam Smitter.
 • Barn
 • 1. Johan Eugenius Fistulator, adlad Lagerbielke, född 1667. Amiralitetskammarråd. Död 1732. Se Tab. 2.
 • 1. Josua Fistulator, adlad Stiernblad, född 1671. Överkommissarie. Död 1718. Se adliga ätten Stiernblad nr 1370 Tab. 1.
 • 1. Frans Fistulator, adlad och adopterad Lagerbielke, född 1678. Amiralitetskapten. Död 1736. Se Tab. 4.
 • 2. Rutger Fistulator, adlad och adopterad Lagerbielke, född 1688. Kapten. Död 1762. Se Tab. 8.

TAB 2

Johan Eugenius Fistulator, adlad Lagerbielke, (son av Gustaf Fistulator. Tab. 1), döpt 1667-06-04 i Göteborg. Inspektor hos kungliga rådet, greve Rutger von Ascheberg och samtidigt i kronans tjänst. Tullnär vid sjötullen i Karlskrona 1695-02-25. Tillika överinspektör över stora sjötullarna i Blekinge. Adlad 1698-09-10 (introducerad 1701 under nr 1378). Överkommissarie vid amiralitetet i Karlskrona 1711-01-09. Amiralitetskammarråd 1712-12-22. Död 1732. ’Såsom tullnär förökade han genom nit och driftighet märkeligen Karlskronatullen, änskönt spannmålen fick tullfritt införas. Gjorde kronan ansenliga förskotter, varför han av konung Carl XII uti brev till statskontoret, daterat Bender den 20 juni 1712, fick mycket lovord, jämte det konungen befallde om ersättning med ränta.’ Gift 1:o 1692 med Christina Stenström, död 1703, dotter av handelsmannen Melker Carlsson Stenström i Malmö. Gift 2:o 1704-06-30 medAnna Maria Lagermarck, född 1683-11-07 i Stockholm, död 1772-02-16 på Rocksta i Tyresö socken, Stockholms län och begraven 1772-02-24 i Spånga kyrka, dotter av kammarrådet Johan Wassenius, adlad Lagermarck, och Margareta Snack.

Barn:

 • 1. Anna Christina, född 1693-10-03, död 1757-01-09 i Karlskrona. Gift 1711-11-02 med amiralen och amiralitetsrådet Peter Feif,adlad Feif, nr 1405, född 1676, död 1736.
 • 1. Hedvig Eleonora, född 1694-09-11, död 1773-06-17 Telestad. Gift 1712-08-04 med amiralitetskommissarien Magnus Ljungfelt, född 1686, död 1733.
 • 1. Rutger, född 1695. Kommendant. Död 1751. Se Tab. 3
 • 1. Carl, född 1697-01-09. Student i Uppsala (Um.) 1712-04-16. Drunknade 1715-11-13.
 • 1. Sofia Lovisa, född 1699-06-27, död 1751 och jordfäst 1751-12-02. Gift 1747-10-06 i Stockholm med sin styvmoders broder bankokommissarien Magnus Lagermarck, född 1696, död 1756.

TAB 3

Rutger, (son av Johan Eugenius Fistulator, adlad Lagerbielke, Tab. 2), född 1695-12-07. Fältväbel vid Smålands femmänningsinfanteriregemente (Lk.) 1710-03-11. Fänrik vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1711-02-16. Sekundlöjtnant vid Västgötadals regemente 1712-10-20. Premiärlöjtnant vid skånska tremänningskavalleriregementet 1714-08-11 och vid livdragonregementet 1716-10-16. Regementskvartermästare vid livdragonregementet 1719-10-16. Exspektansryttmästare vid adelsfanan 1723. Holtzförster i Sunnerbo härads beridning av Kronobergs län (Sj.) 1737-06-27. Tillförordnad kommendant på Malmö slott 1745-04-23. Död 1751-04-19 och begraven (At (S.).) i Lockarps kyrka, Malmöhus län. Var med vid Gadebusch och Tönningen, där han blev dansk krigsfånge, men frigjorde sig själv 1713-06-00. Bevistade även fälttåget i Norge 1718. Gift 1737-06-11 med Helena Höök.

Barn:

 • Johannes, döpt 1738-08-28 i Stockholm.

TAB 4

Frans Fistulator, adlad och adopterad Lagerbielke, (son av Gustaf Fistulator, Tab. 1), döpt 1678-05-19 i Göteborg. Konstapel vid amiralitetet 1703-04-28. Underlöjtnant amiralitetet 1703-06-15. Överlöjtnant 1705-12-16. Konfirmationsfullmakt 1707-09-11. Extra ordinarie kapten 1709-09-13. Amiralitetskapten 1711-09-11. Konfirmationsfullmakt 1712-12-22. Adlad 1715-05-15 jämte yngre halvbrodern Rutger samt adopterad på äldre brodern Johan Lagerbielkes adlade namn och nummer. Dömd 1717-07-04 av amiralitetsöverrätten till att mista livet. Benådades och erhöll avsked. Död 1736 och begraven 1736-08-28 i Karlskrona [Lk]. Gift medAnna Sofia Leijonstråle, död 1749-03-21 på Ettersta (At (Sch.).), Överselö socken, Södermanlands län, dotter av kaptenen Vilhelm Albrekt Hoppen, adlad Leijonstråle, och Elisabet Chorselius.

Barn:

 • Ett barn, begraven 1716-01-10 i Karlskrona.
 • En son, begraven 1716-10-20 i Karlskrona.
 • Anna Elisabet, född 1716, död 1767 på Tärnö, Södermanlands län, Gift 1740-10-14 i Toresunds socken, Södermanlands län med lantjägaren Sven Hjerpe, död 175(5).
 • Frans, döpt 1718-01-04 i Karlskrona.
 • Charlotta Maria, född 1719-09-10. Gift med en jägmästare Vogel.
 • En dotter, född 1721-08-02, död späd. (Ett barn begraven 1725-03-18 i Karlskrona.)
 • Carl Fredrik, född 1723-05-20.
 • ? Catharina Maria, född 1726 Angelskog och döpt 1726-02-16.
 • Frans, född 1730. Överstelöjtnant. Död 1787. Se Tab. 6

TAB 5

Johan Carl, (son av Frans Fistulator, adlad och adopterad Lagerbielke, Tab. 4), född 1716-11-21. Kapten.

Barn:

 • En dotter. Gift med en fänrik Laurin.
 • En dotter. Gift med en Porath.

TAB 6

Frans, (son av Frans Fistulator, adlad och adopterad Lagerbielke, Tab. 4), född 1730-05-17. Antagen vid amiralitetet 1739. Kadett vid amiralitetet 1742-04-03. Lärkonstapel 1745-05-30. Arklimästare 1750-01-26. Konstapel 1754-09-03. Löjtnant 1757-05-26. Kaptenlöjtnant 1767-12-29. Kommendant på Drottningskär 1770-02-17. Överstelöjtnant. Död 1787-09-09 som kommendant på Kungsholms fästning, jordfäst på Kungsholms fästning 1787-09-14, och begraven 1787-09-19 i familjegraven 1787-09-19 amiralitetskyrkan i Karlskrona. Gift 1771-11-28 på Drottningskärs sjökastell med Märta Christina Stålhammar, född 1739-09-04, död 1814-06-09 i Karlskrona, dotter av kaptenen Casper Adolf Stålhammar, och Juliana Elisabet von Sticht.

Barn:

 • Sofia Juliana, född 1772-08-24 i Karlskrona, död i Karlskrona 1857-11-14. Gift 1803-05-08 i Karlskrona med löjtnanten vid amiralitetet Johan Jakob von Horn, född 1774-07-20 på Vedby i Augerums socken, Blekinge län, död 1819-08-04 i Karlskrona.
 • Johan Axel, född 1774. Kommendörkapten. Död 1828. Se Tab. 7

TAB 7

Johan Axel, (son av Frans, Tab. 6). född 1774-03-29 på Drottningskärs sjökastell. Skeppsgosse vid amiralitetet 1774. Kadett vid volontärregementet 1786 och vid kadettkåren i Karlskrona 1787. Fänrik vid amiralitetet 1788-07-18. Löjtnant vid amiralitetet 1795-04-07. Kapten 1809-06-29. Major 1814-06-14. 1. major vid 2. sjöartilleriregementet 1819-03-27. Överstelöjtnant vid örlogsflottan 1819-04-22. RSO 1815-08-12. Kommendörkapten med överstes rang. Död 1828-03-29 i Karlskrona utan söner och slöt således på svärdssidan den äldre adopterade grenen av ätten. Han blev i sjöslaget vid Hogland 1788-07-17 blesserad samt fången hos ryssarna. Gift 1:o 1808-12-12 i Karlskrona med sin syssling Anna Beata Cederschiöld, född 1764-12-25 i Karlskrona, död 1821-12-27 i Karlskrona, dotter av överstelöjtnanten Per Staffan Cederschiöld, och hans 2:a fru Eva Charlotta Stålhammar. 2:o 1822-09-17 på Hulta, Östergötlands län med sin kusins dotter och sin 1:a frus sysslings dotter Christina Beata Stålhammar, född 1795-08-02, död 1851-01-03 i Karlskrona, dotter av majoren Frans Henrik Stålhammar, och hans 1:a fru Susanna Maria Sandberg.

Barn:

 • 2. Matilda Christina Maria, född 1823-06-18 i Karlskrona, död 1892 31710 i Stockholm och begraven på amiralitetskyrkogården. Gift 1845-12-28 i Karlskrona med överdirektören och chefen för mariningenjörstaben KVO1kl, mm Johan Viktor Gjerling, född 1818-08-15 i Karlskrona, död 1898-10-05 i Stockholm.
 • 2. Hedvig Sofia Paulina, född 1825-06-07 i Karlskrona, död ogift 1907-06-27 i Stockholm.

TAB 8

Rutger Fistulator, adlad och adopterad Lagerbielke, (son av Gustaf Fistulator, Tab. 1), döpt 1688-01-31 i Göteborg. Volontär vid amiralitetet i Karlskrona 1704. Arklimästare vid amiralitetet i Karlskrona 1704. Konstapelmat (Lk.) 1708-12-30. Avsked (Lk.) 1710-03-16. Fänrik vid Kronobergs regemente 1710-02-27. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1713. Sekundkapten 1714-02-13. Konfirmationsfullmakt 1715-06-03. Adlad 1715-05-15 jämte sin äldre halvbroder samt adopterad på sin äldsta halvbroder Johan Lagerbielkes adlade namn och nummer. Premiärkapten 1718-08-26. Avsked 1729-05-08. Död 1762-06-18 Forssa. Gift 1719 med Anna Magdalena Lood i Småland i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1705-04-16 i Lekaryds socken, Kronobergs län, med amiralitetslöjtnanten Per Siöblad, begraven 1710-08-18 i Lekaryds kyrka ), begraven i Hjortsberga kyrka, dotter av ryttmästaren Carl Gustaf Lood i Småland, och Magdalena Lindegren.

Barn:

 • Eleonora Magdalena, född 1720, död 1800-01-28 Myresjö socken, Jönköpings län. Gift 1749-10-08 på Hjälmsänga i Rydaholms socken, Jönköpings län med ryttmästaren Carl Magnus Swartz, född 1719 i Kristianstad, död 1791-07-08 Näs. (Öä.)
 • Carl Gustaf, född 1722. Kapten. Död 1795. Se Tab. 9
 • Beata Elisabet, född 1725, död 1793-01-30 i Apelhester i Alsheda socken, Jönköpings län. Gift 1741-06-25 med kvartermästarenElias von Porath, nr 1381, född 1720, död 1768.
 • Anna Christina, död ogift och begraven i Hjortsberga kyrka.

TAB 9

Carl Gustaf, (son av Rutger Fistulator, adlad och adopterad Lagerbielke, Tab. 8), född 1722-05-08 Forssa. Volontär vid Kronobergs regemente 1739-02-05. Rustmästare vid Kronobergs regemente 1741-12-19. Fältväbel 1746-11-06. Fänrik 1749-05-09. Stabslöjtnant 1752-06-28. Löjtnant (KrAB.) 1762-12-14. Stabskapten 1764-05-02. Premiärkapten (KrAB.) 1769-02-21. RSO 1770-04-28. Regementskvartermästare (KrAB.) 1772-09-16. Avsked 1776-03-13. Död 1795-01-08. Han var kommenderad på skeppet Öland, som strandade vid Bornholm natten till den 1742-11-16. Bevistade pommerska kriget från 1758 och blev fången vid Anklams kapitulation 1759-01-22. Gift med Sofia Margareta Laurin, född 1731, död 1782-07-11 Hörda s socken, Kronobergs län, dotter av kaptenen Nils Laurin och Sofia Elisabet Bennersten samt syster till kaptenen Anders Christoffer Laurin, adlad och adopterad Klöfverfelt.

Barn:

 • Adolf Fredrik, död 1747 och begraven i Hjortsberga kyrka.
 • Sofia Magdalena. Gift med dannemannen Johan Jöransson.
 • Rutger Nils, född 1750. Sergeant. Död 1837. Se Tab. 10
 • Fredrik Adolf, född 175(1). Bataljonsadjutant. Död 1818. Se Tab. 17.
 • Anders Gustaf, född 175(2). Fänrik. Död 1817. Se Tab. 20.
 • Carl Henrik, född 1753-05-12 på Forssa. Volontär vid Kronobergs regemente 1760-08-08. Rustmästare vid Kronobergs regemente 1768-09-28. Förare 1775-11-25. Sergeant 1779-06-22. Avsked 1796-03-29. Död 1817-12-29 i Lidhults socken, Kronobergs län. Gift med Ingrid N N, som överlevde mannen.
 • Beata Charlotta, född 1754, död 1755 på Stockagården i Bergs socken, Kronobergs län och begraven 1755-03-07.
 • Axel Johan, född 1756. Fänrik. Död 1807. Se Tab. 21
 • Christoffer Adolf, född 1758. Löjtnant. Död 1829. Se Tab. 22
 • Frans Gustaf, född 1760-06-12 på Stockagården. Reste utrikes och vistades omkring år 1800 i Holland samt har sedan icke avhörts.
 • Lars Daniel, född 1762-09-13 på Hörda Nästegård i Berga socken, Kronobergs län. Reste utrikes.
 • Eleonora Beata, född 1764-05-29 Munkanäs, död ogift 1833-07-23.
 • Anna Margareta, född 1765-08-04 i Skatelövs mellangård i Skatelövs socken, Kronobergs län, död ogift 1797-03-08 i Kränkeboda i Vrå socken, Kronobergs län.
 • Johanna Ulrika, född 1767-04-15 i Skatelövs mellangård, död ogift 1789-05-04.

TAB 10

Rutger Nils, (son av Carl Gustaf. Tab. 9), född 1750-07-09 Forssa. Volontär vid Kronobergs regemente 1752. Furir vid Kronobergs regemente 1767. Förare 1769-12-29. Sergeant. Avsked 1777-09-03. Död 1837-10-06 Hjälmsänga. Gift 1772-08-20 Hultsåkra medBeata Christina Stockenberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med komministern i Nöttja församling i Växjö stift Magnus Hamn, i hans 2:a gifte), född 1743, död 1811-11-02 Borsna, dotter av inspektören Johan Stockenberg och Brita Jönsdotter Spolin.

Barn:

 • Carl Johan, född 1773. Kommissionslantmätare. Död 1844. Se Tab. 11.
 • Gustaf Adolf, född 1774. Lagman. Död 1863. Se Tab. 12
 • Sofia Brita, född 1777-05-10 på Hultsåkra, död 1825-08-31 Strättö. Gift 1812-11-12 på Borsna med kaptenen Göran Påhlman, i hans 1:a gifte, född 1782, död 1830.
 • Nils Peter, född 1779-03-25 på Hultsåkra, död på Hultsåkra 1779-07-13.
 • Nils Peter, född 1780. Vice häradshövding. Död 1837. Se Tab. 15.
 • Jonas Magnus, född 1782-11-19 Sommarsäte. Inskriven i Växjö skola 1793-08-14. Lantmäteriexamen 1803 (El.). Vice lantmätare 1809. Kommissionslantmätare i Malmöhus län 1810-06-25. Död barnlös 1832-11-22 i Kristianstad. Gift 1815-10-17 med sin systers svägerska Margareta Elisabet Påhlman i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1835-10-18 med handelsmannen i Ryssby Jakob Crona, född 1808, död 1863 i Ljungby), född 1783-07-07 Ugglansryd, död 1856-02-18, dotter av ryttmästaren Anders OttoPåhlman, och Christina Margareta Unge.
 • Maria Elisabet, född 1785-06-15 på Sommarsäte, död 1855-05-06 i Nyköping. Gift 1812-03-03 på Borsna med komministern i Kånna församling av Växjö stift Gustaf Ågrén, född 1776-04-22 i Jönköping (Lsn.), död 1821-01-09 i Kånna komministergård. (Lsn.)
 • Anna Catharina, född 1789-01-05 på Borsna, död på Borsna 1797-09-16.

TAB 11

Carl Johan, (son av Rutger Nils, Tab. 10), född 1773-04-05 Hultsåkra. Inskriven i Växjö skola 1783-12-04. Lantmäteriexamen 1795 (El.). Extra ingenjör vid generallantmäterikontoret 1797-05-18 men erhöll tillstånd 1797-06-16 att göra tjänst som kommissionslantmätare i Kronobergs län med bibehållande av ingenjörstjänsten (El.). Avsked 1811 (El.). Död 1841-08-28 Borsna. Gift 182(5) med Helena Petronella Cronsioe i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1819-09-22 i Malmö med sjökaptenen Fredrik Riber) (Im.), född 1789-03-18 i Malmö, död 1843-07-27, dotter av (Im.) kammarrättsrådet Peter Ludvig Cronsioe och Helena Schultin.

Barn:

 • Brita Christina Carolina Tilda Helena Beata Gustava, född 1826-07-07 Hjälmsänga, död ogift 1910-05-19 i Ljungby.
 • Ildegert Viktoria Rosa Cecilia Catharina Ulrika Serena Alina, född 1828-06-07, död 1828-10-09.

TAB 12

Gustaf Adolf, (son av Rutger Nils, Tab. 10), född 1774-12-14 Hultsåkra. Inskriven i Växjö skola 1783-12-04. Volontär vid Kalmar regemente (KrAB.) 1782-01-01. Student i Lund 1793-10-16. Auskultant i Göta hovrätt 1796-07-27. Vice häradshövding 1799-12-17. Landssekreterare i Kristianstads län 1801-05-19. Lagmans n. h. o. v. 1820-10-05. Avsked 1822-12-10. Död 1863-10-23 på sin egendom Borsna i Ryssby socken, Kronobergs län. Gift 1808-10-30 i Kristianstad med Erika Berg, född 1783-07-24 i Lund, död 1860-01-29 på Borsna, dotter av lanträntmästaren och kammarrättsrådet Per Berg och Elsa Catharina Trana.

Barn:

 • Peter August, född 1809. Kammarherre. Död 1881. Se Tab. 13
 • Fredrik Oskar, född 1811-07-23 i Kristianstad, död i Kristianstad 1811-12-28.

TAB 13

Peter August, (son av Gustaf Adolf, Tab. 12), född 1809-08-04 i Kristianstad. Fanjunkare vid Kronobergs regemente 1827-02-27. Fänrik vid Upplands regemente 1830-07-01. Löjtnant 1835-05-06. Avsked 1839-05-11. Löjtnant i armén 1841-03-30. Kammarjunkare 1864-12-01. Kammarherre 1878-11-30. Död 1881-10-07 i Jönköping. Ägde Borsna i Ryssby socken, Kronobergs län samt Målskog och Torp i Bankeryds socken, Jönköpings län. Gift 1837-08-29 Salnecke med Jacquette Juliana Gyllenadler, född 1815-04-12 på Vik i Roslagen, död 1880-07-12 vid Ljunga brunns- och badinrättning i Ljunga socken, Kronobergs län, dotter av överjägmästaren Claes Samuel Jonas Gyllenadler, och Sofia Bolin.

Barn:

 • Ebba Augusta Terese Adelaide, född 1838-06-19 på Kvarnagården i Ryssby socken, död 1875-11-17 i Jönköping. Gift 1833-09-17 på Borsna med godsägaren Axel Fredrik af Klinteberg, i hans 1:a gifte, född 1820, död 1882.
 • Gustaf Adolf Fredrik Oskar, född 1840-08-20, död 1841-01-15.
 • Agnes Adolfina Erika Julia Eufrosyne, född 1841-11-20 på Borsna, död ogift 1927-07-10 i Tenhult i Rogberga socken, Jönköpings län.
 • Carl August Eugen, född 1844. Extra jägmästare. Se Tab. 14.

TAB 14

Carl August Eugen, (son av Peter August, Tab. 13), född 1844-04-10 på Borsna. Student i Lund 1862-05-13. Elev vid skogsinstitutet i Stockholm 1865-06-03. Utexaminerad 1867-06-03. Extra överjägare i Jönköpings län 1867-07-23. Extra jägmästare i Sunnerbo revir 1871-03-23. Lärare vid Johannisbergs lantbruksskola, Jönköpings län 1873-12-20–1875-10-20. Har ägt Borsna. Död 1934-10-19 i Jönköping, (Sofia förs. db 195) begraven i Hjortsberga förs. Gift 1869-09-01 i Stockholm (eller i Fredrika socken, Västerbottens län) medClara Anna Erika Thalén, född 1846-12-27 Tallsjö

Barn:

 • Erik August Sixten, född 1870-08-05 på Borsna, död på Borsna 1871-06-10.
 • Tyra Verdandi Eugenia, född 1871-08-02 på Borsna. Gift 1:o 1898-07-05 i Halmstad med extra provinsialläkaren, fil. och med. kand. Lars Elof Nilsson, född 1869-04-26 i Östra Vemmenhögs socken, Malmöhus län, död 1909-11-10 i Kråksmåla socken, Kalmar län. Gift 2:o 1912-12-21 i New York med Erik Dagobert Holm, från vilken hon blev skild, född 1882-03-30.
 • Agda Elisabet Eugenia, född 1876-11-19 på Borsna, död på Borsna 1882-09-27.
 • Ellen Augusta Eugenia (Ella), född 1881-03-07 i Ryssby, Kronobergs län.

TAB 15

Nils Peter, (son av Rutger Nils, Tab. 10), född 1780-07-15 Sommarsäte. Student i Lund (Lsn.) 1800-01-29. Teol. exam. (At (P.).) 1800-05-06. Jur. exam. (At (P.).) 1801. Auskultant i Göta hovrätt 1802-04-06. Vice häradshövding 1806-11-04. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1807-10-13. Död 1837-03-08 på sin egendom Aggarp i Kulltorps socken, Jönköpings län. Gift på sin egendom Aggarp 1811-03-28 med Margareta Christina Lund, född 1785-12-19, död 1858-01-07 på Aggarp, dotter av kyrkoherden i Kulltorps pastorat av Växjö stift Zakarias Lund och Rebecka Svanström.

Barn:

 • Amalia Augusta Christina, född 1812-06-06, död 1812-10-00.
 • Carl Oskar, född 1813-04-01 på Aggarp, liksom de följande syskonen. Student i Lund 1832-09-29. Kansliexamen 1833-06-19 och examen till rättegångsverken 1836-12-20. Auskultant i Göta hovrätt 1837-04-26. Extra ordinarie kanslist 1837-10-03. Hovauditör 1849. Kanslist i Svea hovrätt 1850-10-11. Assessor i Svea hovrätt 1857-06-23. Hovrättsråd 1863-12-15. RNO 1866-07-03. Avsked från hovrättsrådsbefattningen 1878-04-29. Avsked från hovauditörsbefattningen 1878-08-24. Död 1891-04-30 på Aggarp. Ägde del i Aggarp. Gift 1852-07-03 med sin kusin Petronella (Pella) Åstrand, född 1810-02-27, död 1883-06-30 på Aggarp, dotter av prosten och kyrkoherden Samuel Åstrand och Maria Lund.
 • Rutger Hampus, född 1814-09-19 på Aggarp, död 1816-09-26.
 • Amalia Augusta Beata, född 1816-02-15 på Aggarp, död 1905-03-22 på Aggarp. Ägde nämnda egendom.
 • Jenny Emilia, född 1817-04-13 på Aggarp, död 1818-06-05 på Aggarp.
 • Jenny Emilia Beata, född 1819-03-21 på Aggarp, död 1868-04-09 på Aggarp. Gift 1850-05-20 med kronolänsmannen Carl Johan Ekelund i hans 1:a gifte (gift 2:o 1874-10-01 med Helena Sofia Gyllensvärd, född 1828-08-27 Landeryd, död 1887-10-21 Haga
 • Gustaf Edvard Napoleon Salomon, född 1821-09-03 på Aggarp, död 1822-09-12 på Aggarp.
 • Bror Johan Syrak, född 1823 på Aggarp. Landskamrerare. Död 1885. Se Tab. 16.

TAB 16

Bror Johan Syrak, (son av Nils Peter, Tab. 15), född 1823-11-12 (1823-09-12?) på Aggarp. Student i Lund 1836-12-00. Kameralexamen 1839-06-00. Kammarskrivare i styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar i riket 1845-02-28. Kammarförvant 1848. Tf Landskamrerare i Göteborgs och Bohus län. Landskamrerare i Södermanlands län 1852-01-05. RNO 1864-01-28. Ägde Veda i Lästringe socken och Tiivekvarn i Sättersta socken, båda i Södermanlands län och gård i Nyköping. Se Biografica. Död 1885-02-05 i Stockholm. Gift 1857-09-12 i Växjö domkyrka med Blenda Sofia Lång, född 1826-05-15 i Växjö. Död 1907-10-27 på Veda. Dotter av kammarrättsrådet Nils Johan Lång och Johanna Maria Stenstrand.

Barn:

 • Johanna, född 1858-03-10, död 1858-03-10.
 • Hilda Maria, född 1860-07-09 i Nyköping. Död 1929-01-11 i Lästringe förs. Södermanlands län.
 • Nils Georg Johan, född 1861-08-03 i Nyköping. Mogenhetsexamen 1880-05-29. Student i Uppsala 1880-09-14. Jur prel exam 1881-09-14 och exam till rättegångsverken 1885-01-30. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1885-03-05. Vice häradshövding 1887-10-03. Tillförordnad fiskal i Svea hovrätt 1890-02-10. Adjungerad ledamot i Svea hovrätt 1892-01-01. Fiskal 1892-05-31. Assessor 1895-11-29. Hovrättsråd i Svea hovrätt 1906-09-14. RNO 1906-12-01. Ledamot av löneregleringskommittén 1907–1908. Ordförande för sakkunnige i justitiedepartementet angående nya arbetsordningen för hovrätterna 1909. Tillförordnad justitiekansler vid skilda tillfällen 1910–1915. Ordförande i kriashovrätten 1916. KNO2kl 1918-06-06. Lekmannaombud för Strängnäs stift vid kyrkomötena 1921, 1925 och 1926. Ledamot av riddarhusdirektionen 1922. Vice ordförande i styrelsen för Sofiahemmet 1923-12-14. KNO1kl 1926-09-15. Tillförordnad president i Svea hovrätt under skilda tider 1927 och 1928. Äger tillsammans med systrarna Veda och Tuvekvarn. Död 1937-12-04 i Lästringe förs. Södermanlands län (db nr 3). Härmed slocknade denna ätt. Gift 1894-08-04 i Skövde med Annie” Tham, född 1873-11-23 på Likälle i Skälvums socken, Skaraborgs län. Dotter av kaptenen Henrik Alexander Sebastian Tham, och Anna Charlotta Nauckhoff B.
 • Christina Carolina, född 1865-08-10 på Veda.

TAB 17

Fredrik Adolf, (son av Carl Gustaf, Tab. 9), född (1751-04-06). Volontär vid Kronobergs regemente 1760. Rustmästare vid Kronobergs regemente 1777. Furir 1779. Sergeant 1783. Fältväbel 1785-12-20. Bataljonsadjutant. Avsked (KrAB.) 1815-05-25. Död 1818-03-18 (1818-03-18) Hårestorp. Han bevistade finska krigen 1788–1790 och 1808–1809 samt erhöll Mtf. Gift 1795-12-08 Bolstad med sin kusins dotter Vendela Maria von Poratn, döpt 1769-05-11 Hedenstorp s socken, Kronobergs län, dotter av majoren Elias Rutger von Porath, nr 1381, och Ulrika Eleonora Gyllensvärd.

Barn:

 • Jakob Salomon, född 1797-01-01, död 1797-01-01.
 • Elias Gustaf, född 1798-03-10, död späd.
 • Brita Gustava, född 1799-03-17, död ogift 1836-08-00.
 • Elias Jonas, född 1801. Fanjunkare. Död 1870. Se Tab. 18
 • Ulrika, född 1804-02-25, död ogift 1882-02-02 i Unnaryds socken, Jönköpings län.
 • Adolf, född 1808. Sergeant. Död 1887. Se Tab. 19

TAB 18

Elias Jonas, (son av Fredrik Adolf, Tab. 17), född 1801-03-03 i Hjortsberga socken, Kronobergs län. Inskriven i Växjö skola 1812-04-24. Volontär vid Kronobergs regemente 1815. Rustmästare vid Kronobergs regemente 1816-12-01. Furir 1820 19711. Sergeant 1838-06-23. Fanjunkare 1841-12-24. Avsked 1849-06-01. Död 1870-04-21 i Brånahult i Madesjö socken, Kalmar län. Gift 1840-04-26 med Anna Christina Ekstedt, född 1818-01-03 på Brånahult, död på Brånahult 1884-03-27, dotter av lantbrukaren David Ekstedt och Cajsa Lena N. N.

Barn:

 • Clara Christina, född 1841-08-09 Prästtorp, död 1911-09-01. Gift 1:o 1867-06-18 i Dalums socken, Älvsborgs län med lantbrukaren Nils Gabriel Bjerkander, född 1836-11-17 i Valstads socken, Skaraborgs län, död 1869-04-09 i Knätte socken, Älvsborgs län. Gift 2:o 1883-09-30 i Böne socken, Älvsborgs län med förvaltaren på Limmareds glasbruk i Åsarps socken, Älvsborgs län Leonard Emanuel Liander i hans 2:a gifte (gift 1:o 1869-12-30 med Emma Sofia Gauffin, född 1850-07-04 på Limmared, död på Limmared 1877-02-18), född 1834-09-20 i Odensåkers socken, Skaraborgs län, död 1918.
 • Emilie Albertina Dorotea, född 1843-03-26, död 1891-12-01 i Stockholm. Gift i Stockholm 1873-10-12 med skomakarmästarenJohan Valfrid Bonnevier, född 1843-02-17, död 1878-04-28 i Nikolai församling, Stockholm.
 • Elias David Oskar, född 1845-02-24. I Angelstads socken, Kronobergs län. Bildhuggare. Död 1896-12-05 i Jönköping. Gift i Jönköping 1895-11-27 med Amanda Christina Vilhelmina Säfver i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1901 med brandmästaren Conrad Törngren), född 1861-06-19 i Jönköping.
 • Hedda Augusta, född 1847-01-04, död 1858-11-15.
 • Carl Fredrik, född 1848-10-22 i Angelstads socken. Först sappör, sedan bryggeriarbetare. Död på 1890-talet.
 • Turinna Maria, född 1850-07-25„ död 1850-08-09.
 • Hedvig Louisa (Hedda), född 1853-03-08 i Madesjö socken. Död 1935-05-03 i Vilhelmina förs. (db nr 37). Gift Madesjö socken 1880-09-12 med lantbrukaren, sedan handlanden i Viska i Fredrika socken, Västerbottens län Frans Abraham Thalén, född 1853-10-06 i Fredrika socken, död 1900-04-18.
 • Helena Maria, född 1855-11-04, död 1885-04-20 i Stockholm. Gift i Stockholm 1880-10-10 med kyparen i Berns salonger i Stockholm Carl August Stenholm i hans 1:a gifte, född 1858-06-16 i Örebro, död.

TAB 19

Adolf, (son av Fredrik Adolf, Tab. 17), född 1808-08-20 i Bolmsö socken, Jönköpings län. Volontär vid Jönköpings regemente 1825-07-01, furir vid Jönköpings regemente 1833-06-12. Sergeant 1849-05-06. Avsked 1865-02-18. Död 1887-01-21 i Fryele socken, Jönköpings län. Gift 1841-09-21 Aggarp med Maria Beata Lagerhamn, född 1809-10-11 i Kalmar, död 1889-07-27 i Fryele socken, dotter av grosshandlaren och skeppsredaren i Kalmar Ferdinand Lagerhamn och Emerentia Wennberg.

 • Barn
 • Bernhard Algot, född 1843-01-01 på Häradsköp i Åkers socken, Jönköpings län. Mogenhetsexamen 1863-12-31. Furir vid Jönköpings regemente 1864-03-20. Kadett vid Karlberg 1864-09-01. Utexaminerad 1869-03-15. Underlöjtnant vid Värmlands regemente 1869-05-25. Nivellör vid statens järnvägar 1874-03-12. Löjtnant 1874-06-12. Kapten 1886-08-18. RSO 1892-12-01. Avsked 1899-06-02. Död ogift 1910-11-21 i Gränna.

TAB 20

Anders Gustaf, (son av Carl Gustaf, Tab. 9), född 175(2). Volontär vid Kronobergs regemente 1763. Rustmästare vid Kronobergs regemente 1774. Förare 1779. Sergeant 1786. Fänrik. Reste ur riket. Död 1816-11-07. Gift med Beata Johanna Gyllensvärd, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1811-03-29 med trumpetaren vid Smålands dragonregemente Carl Magnus Sjöberg, född 1774-04-07 i Åsheda socken, Kronobergs län, död 1817-05-28 på bostället Brusarp i Nöttja socken, Kronobergs län), född 1772-09-13 Bolstad, död 1864-11-20 på Annerstad Byagård i Annerstads socken, Kronobergs län, dotter av löjtnanten Carl FredrikGyllensvärd, och Catharina Elisabet Gyllenhammar.

Barn:

 • Aurora Gustava, född 1805-09-13 Lamhult

TAB 21

Axel Johan, (son av Carl Gustaf, Tab. 9), född 1756-02-06. På Stockagården i Bergs socken, Kronobergs län. Volontär vid Kronobergs regemente 1770. Rustmästare vid Kronobergs regemente 1772. Förare 1774. Sergeant 1779-05-04. Fänrik efter striden vid Valkiala 1790-05-02. Avsked 1800-11-27. Död 1807-08-08 Milleboda. Han bevistade finska kriget 1788–1790, var med på örlogsflottan i slaget vid Hogland 1788 samt deltog i reträtten från Högfors 1789 och i striden vid Valkeala 1790. Gift 1784-03-12 med Hedvig Sofia Bielfelt,född 1751-02-16 Ryd s socken, Kronobergs län, död 1802-10-14 på Milleboda, dotter av fältskären Markus Christoffer Biel(e)felt och Maria Christina Clemens.

 • Barn
 • Sofia Maria, född 1784, död 1784.
 • Gustava Sofia Maria, född 1785-09-14 i Västra Vrams socken, Kristianstads län, död ogift 1861-04-12 i Abrahamsryd s socken.
 • Carolina Christina, född 1788-01-21 i Torpa socken, Kronobergs län, död 1869-05-06 på Abrahamsryd. Gift med vice kommissionslantmätaren Per Magnus Gyllensvärd, född 1789, död 1869.
 • Anders Magnus, född 1791-08-01 Stackarp
 • Nils Peter, född 1794-02-25 på Stackarp. Volontär vid Kronobergs regemente 1794. Förare vid Kronobergs regemente 1801-11-29. Bataljonsadjutants karaktär 1817-05-29. Avsked 1835-05-13. Inspektor Ed. Död 1842-06-23 i Stockholm. Gift men med vilken och om han hade barn, är ej känt.

TAB 22

Christoffer Adolf, (son av Carl Gustaf, Tab. 9), född 1758-10-12 Stockagården. Volontär vid Kronobergs regemente 1776. Rustmästare vid Kronobergs regemente 1781-03-02. Sergeant 1783-06-20. Furir 1783. Fänrik i regementet 1789-11-21. Löjtnant i armen 1805-03-25. Avsked 1806-03-16. Död 1829-08-08 Fanhultstorp s socken, Kronobergs län. Han bevistade kriget i Finland 1788–1790 och deltog i affärerna vid Liikkala och Värälä samt i träffningen vid Uttismalm. Gift 1791-08-07 med Sofia Birgitta Klockenfelt, född 1759, död 1810-03-29 på Degernäs Nurregården i Virestads socken, dotter av kaptenen Lars Klockenfelt och Beata Laurin.

Barn:

 • Beata Charlotta, född 1792-02-06 på Degernäs Norregården. Stiftsjungfru. Död 1870-04-16. Gift 1818-12-20 med underlöjtnanten vid Kronobergs regemente, svärdsmannen, innehavaren av SMtf och CXIV Joh:s medalj, Johan Abraham Norring, född 1786-07-09 död 1869-11-11 Kröntorpet och ligger jämte sin fru begraven i Härlunda kyrka
 • Marta Maria, född 1794-06-01 på Degernäs Norregården, död på Degernäs Norregården 1834-05-06. Gift 1818-06-21 löjtnanten vid Kronobergs regemente Johan Anders Hjelm, född 1784-03-14, död 1855-02-04 Vedåsa
 • Fredrika Petronella, född 1800-02-03 på Degernäs Norregården, död på Degernäs Norregården 1800-03-19.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

2 svar på ”Lagerbielke 1378”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.