Tobaksplantagerna i Göteborg

1723 förordade kommerskollegium för första gången tobaksodling. 1727 och 1728 genomfördes försök med tobaksodling i Göteborg men med mindre lyckat resultat. 1732 lät dock Jonas Alströmer ta en nederländsk tobaksodlare till Göteborg för att undervisa göteborgska affärsmän och tobaksfabrikanter. Detta resulterade i att en tobaksodling Läs mer …

Heden

Heden är en stadsdel i centrala Göteborg som omfattar allt från Fattighusån och Vallgraven i norr till Lisebergs södra gräns där också Södra vägen byter namn till Mölndalsvägen. Gränsen i väster är Södra vägen och i öster sträcker sig Heden ända till Mölndalsån. Det är Läs mer …

Kongresshallen på Liseberg

Konserthallen, Kongresshallen, Musikhallen och Danshallen. I likhet med mycket annat på Liseberg så hade denna byggnad många namn. Och precis som flera andra Lisebergsbyggnader totalförstördes den i en brand. Precis som så mycket annat på Jubileumsutställningens nöjesfält var bygget av Kongresshallen försenat. Utställningen öppnade den 8 Läs mer …

Berg- och dalbanan på Liseberg

Gamla bergbanan, Berg- och dalbanan eller bara Bergbanan, var en av de ursprungliga åkattraktionerna i nöjesparken Liseberg i Göteborg redan från det att nöjesfältet öppnade 1923 under Göteborgs jubileumsutställning. Den kallades från början för den Kanneworffska bergbanan, efter dess förste dekoratör Poul Kanneworff. Banan invigdes Läs mer …

Lisebergs nöjespark

Liseberg är en nöjespark formellt belägen i stadsdelen Heden i Göteborg. Parken drivs som ett aktiebolag, Lisebergs AB, helägt av Göteborgs kommun. Den byggdes inför Jubileumsutställningen i Göteborg år 1923 och invigdes den 8 maj 1923. Parken var ursprungligen tänkt som en tillfällig attraktion för Läs mer …

Bengtas café

Bengtas Café låg ursprungligen vid Näckrosdammen under Jubileumsutställningen i Göteborg 1923. Året därpå flyttade verksamheten in på Liseberg. Där levde caféet kvar ända till 1986 då det revs för att ge plats åt Järnvägsrestaurangen och Lisebergbanans stationsbyggnad. Trots det dåliga vädret 1923 (den sommaren är Läs mer …

Jubileumsutställningens linbana

Linbanan som byggdes under Jubileumsutställningen 1923 gick över Södra vägen mellan Historiska utställningen och nöjesfältet Liseberg. Den östra stationen låg nordväst om Lisebergs gamla huvudbyggnad. Linbanan trafikerades av två gondoler. Varje gondol hade plats för 12 passagerare, vilket senare utökades till 15. Banan var 375 Läs mer …

Jubileumsutställningen

Planer för en större utställning hade funnits i Göteborg under en längre tid. Den 15 maj 1914, invigningsdagen för Baltiska utställningen i Malmö, framställdes på ledarplats i konservativa Göteborgs Morgonpost förslaget att man skulle högtidlighålla stadens 300-årsminne med en utställning. Detta ledde fram till att stadsfullmäktiges ordförande grosshandlare Axel Carlander i januari Läs mer …