Burgårdsområdet

Kvarteret Topasen utgör området Skånegatan-Valhallagatan-Mölndalsån-Örgrytevägen medan området Skånegatan-Levgrensvägen-Mölndalsån utgör kvarteren Heliotropen och Akvamarinen. Dessa kvarter stadsplanerades ursprungligen enligt 1873:års stadsplan som kvarter XXVII (27) och XXVI (26) vad det gäller kvarteret Topasen samt XXV (25) för det område som idag är kvarteren Heliotropen och Akvamarinen. Läs mer …

Heden

Heden är en stadsdel i centrala Göteborg som omfattar allt från Fattighusån och Vallgraven i norr till Lisebergs södra gräns där också Södra vägen byter namn till Mölndalsvägen. Gränsen i väster är Södra vägen och i öster sträcker sig Heden ända till Mölndalsån. Det är Läs mer …

Lazarus om Anders Georg Levgren

Anders Georg Levgren föddes i Göteborg den 13 september 1788. Fadern, handlanden Lars Levgren, var bondson från Levene socken i Västergötland, hvarifrån namnet Levgren togs. Levene gård är bekant såsom födelse- och dödsställe för de båda konungarne Stenkil och Håkan Röde, hvilken sistnämnde har låtit uppfora Läs mer …

Tham och Tamm – Ostindiska, järnbruk och gods

Ostindiska Kompaniet bildades 1731. Året därefter inträdde Volrath Tham  d.y. (1687-1737) i kompaniet. Han var son till Sebastian Tham (1666-1729) som var sin tids rikaste göteborgare. Familjen Tham invandrade på 1600-talet  till Göteborg från Sachsen. Den som invandrade var Sebastian Thams far Volrath Tham (1629-1700) Läs mer …

Stora Katrinelund

Landeri i Göteborg. Den förste kände innehavaren var bryggaren och borgaren Michel Gerritsson, 1638-1654. I ett sammandrag av stadens räkenskaper för åren 1624—1636 uppräknas de olika landerierna, och under beteckningen ”unterschiedlich Landereyen” nämns bland andra det till storleken femte landeriet ”Ett stycke land vid Jan de Läs mer …