Af Ström

afstrom_vapenAdliga ätten af STRÖM nr 2308

Adlad 1833-01-28 enligt 37 § R.F., introd. s. å.

TAB 1

Olof Hansson. Handlande och rådman i Marstrand. Död 1710. Gift omkr. 1682 med Barbro Tormosdotter Ström, född 1661, död 1751, dotter av rådmannen och vice borgmästaren i nämnda stad Tormo Nilsson och Margareta Mattsdotter samt syster till kommendören Nils Ström, adlad Strömcrona.

Barn:

 • Per Olofsson Ström, född 1698-01-24 i Marstrand. Direktör för Söderfors’ ankarbruk i likanämnd socken Uppsala län. Död 1752-03-12 på Hedesunda i likanämnd socken Gävleborgs län. Gift, efter k. tillstånd 1729-10-31, med Elisabet Maria Broman, född 1706-03-00, död 1748-11-25 på Söderfors, dotter av lagmannen Carl Broman, adlad Broman, och Eva Hök.

Barn:

 • Erland Ström, född 1736-07-31 på Söderfors. Var först anställd på sin farbroder Börje Olofsson Ströms handelskontor i Stockholm och gjorde sedan som handelsexpedit resor till Egypten, Levanten och Barbareskstaterna. Superkargör. Lantjägare i Gävleborgs län. T. f. överjägmästare därst. 1771-06-12. Jägmästare vid och inspektor över Djurgården s. å. 20/6. Överjägmästares titel 1776-08-09. Ledamot av hovförsamlingens fattigvårdsdirektion 1798. Avsked från inspektorstjänsten 1801-05-19. Död 1806-01-19 i Stockholm Hovförsamlingen.[1]. Gift 1771-04-16 med Juliana Johanna Schröder, född 1752-05-14, död 1833-04-16, dotter av konsuln Johan Fredrik Schröder och Eva Beata Anckarström.

Barn:

 • Israel Adolf Ström (översiktstab. 2), adlad af Ström, född 1778-09-05 på Djursborg å Djurgården vid Stockholm. Student i Uppsala 1789. Volontär vid hovjägeristaten 1792-09-05. Hovjägare vid Djurgården 1794-04-22. Överjägmästare med survivance på inspektorsbeställningen över Djurgården 1799-01-10. Inspektor därst. 1801-05-19. Utarbetade s. å. ett förslag till undervisningskurs för jägeristaten i riket jämte ett förslag rörande hushållningen med skogarna i allmänhet, förnämligast å Djurgården, antaget 1808. På egen bekostnad forstlig resa till Danmark 1805. Uppdrag 1807 att utarbeta förslag till ny jaktstadga, som antogs 1808-04-13. Hovjägmästare 1820-06-12. Ingav 1821 förslag till en förbättrad skogshushållning, vilket antogs 1822. LLA 1822. RVO 1824-01-28. Skogsvetenskaplig studieresa till Tyskland s. å. Uppdrag att tillsammans med landshövdingarna reglera hushållningen vid kronoparkerna samt krono- och häradsallmänningarna 1824-09-16–1832. Inrättade 1825 ett privat skogsinstitut i Stockholm. Ingav 1827 förslag till ett statens skogsläroverk. Ledamot av skogs- och jaktkommittén 1828-03-26 direktör för det då inrättade skogsinstitutet s. å. 15/10. RVO i br 1829-01-05. Styresman för statens ekplanteringar 1830-10-28. Ledamot av svenska jägareförbundets styrelse 1832-04-11. Adlad 1833-01-28 enligt 37 § R.F. (introd. s. å. under nr 2308). Erhöll LA:s GM 1834. KVO 1838-05-11. T. f. chef för skogsinstitutet s. å. 25/5. LVA s. å. 10/10. Ordförande i svenska jägareförbundet 1842–1843. Ledamot av Skyttesällskapet i Kristianstad 1844-05-20. Avsked från intendenturen över Djurgården 1850-10-29. HL av Oppunda härads jägaregille 1853-03-04. Avsked med pension från t. f. chef- och direktörskapet för skogsinstitutet 1854-11-21. Ledamot av 1855 års skogskommitté. Död 1856-10-24 på Djursborg. Nitisk och insiktsfull skogsman med för sin tid banbrytande idéer1. Har blivit kallad Svenska skogshushållningens fader.1. Gift 1811-05-07 i Stockholm med Fredrika Elisabet Berndes, född 1790-01-05 i nämnda stad, död 1867-05-15 på Djursborg, dotter av förste lantmätaren Anton Ulrik Berndes och hans 1:a fru Anna Elisabet Unfraun.

Barn:

 • Fredrika Amalia Charlotta, född 1812-04-18 och död 1879-12-05 på Djursborg.
 • Erland Vilhelm, född 1813 och död 1819-05-07 på Djursborg.
 • Adolf Viktor, född 1814 och död 1819-05-09 på Djursborg.
 • Julia Matilda Augusta, född 1815-12-09 och död 1882-08-19 på Djursborg.
 • Carl Ferdinand, adelsman vid faderns död 1856. Född 1817-05-27 på Djursborg. Student i Uppsala 1835-11-12. Kansliexamen 1837-06-05. Extra ordinarie kanslist i kammarexpeditionen s. å. 4/8. Extra ordinarie kanslist i kommerskollegium 1838-01-23. Examen till rättegångsverken 1839-12-03. Extra ordinarie kanslist i nedre justitierevisionen s. å. 21/12. Kanslist i nämnda kollegium 1846-08-31. T. f. kopist i civildepartementet 1848. T. f. sekreterare i kommerskollegium 1852-01-05. Kopist i nämnda departement s. å. 27/1. Sekreterare i kommerskollegium 1855-04-12. Avsked från civildepartementet s. å. 30/4. Född född kommerseråd 1858-08-31. Ledamot av statistiska beredningen 1858-07-22–1869-02-26. Kommerseråd 1860-11-23. TMO3kl 1863-06-26. Ledamot av sjöförsäkringsöverrätten 1863-07-02–1866-03-13. Ledamot av kommittén för avgivande av utlåtande rörande vissa på inledda underhandlingar om en handels- och sjöfartstraktat med Frankrike hörande frågor 1863-11-06. Ledamot av kommittén angående ny tulltaxa s. d. RNO 1864-01-28. OffFrHL 1865-09-08. Ordförande i kommerskollegium 1867-07-05–1868-06-04. KÖFrJO m kr 1874-05-11. Avsked från kommerserådsämbetet 1882-06-27. KNO1kl s. å. 1/12. Död ogift 1902-05-04 i Stockholm.
 • Axel Leonard, född 1818-09-21 på Djursborg. Handlande i New York. Död ogift 1866-08-19 i Chicago.
 • Erland Viktor, född 1820 och död 1821-07-13 på Djursborg.
 • Israel Ludvig, adelsman vid äldre broderns död 1902. Född 1821-08-14 på Djursborg. Volontär vid hovjägeristaten 1838-05-21. Student i Uppsala 1842 6/6. Elev vid skogsinstitutet 1843-01-13. Utexaminerad 1845-07-03. Jägmästare i hovjägeristaten och biträdande intendent å Djurgården s. å. 24/12. Intendent över Djurgården 1850-10-29. Styrelseledamot i sällskapet för inhemsk silkesodling 1856–1885. Hovjägmästare 1858-10-28. LLA 1862-01-19. RVO s. å. 28/1. Styrelseledamot i svenska trädgårdsföreningen 1864. RNO 1877-12-01. T. f. chef för styrelsen över Djurgården 1880-11-01. Förste hovjägmästare 1886-12-01. KVO1kl 1888-07-09. Ledamot av Djurgårdskommittén 1893-12-27. OII:sJmt 1897-09-18. Avsked från chefskapet vid Djurgården 1898-12-12. Erhöll konungens GM att i kedja bäras om halsen s. å. 24/12. Död ogift 1904-04-09 i Stockholm. Har från trycket utgivit: Om skogarnas vård och skötsel (1853, 2:a uppl. 1860).
 • Knut Rikard, född 1824. Ståthållare. Död 1902. Se Tab. 2.
 • Vilhelmina Eugenia, född 1825-06-28 och död 1889-06-14 på Djursborg.
 • Bernhard Eugène, född 1827, död s. å.

TAB 2

Knut Rikard, (son av Israel Adolf Ström, adlad af Ström, Tab. 1), född 1824-02-06 på Djursborg. Kadett vid Karlberg 1839-01-29. Utexaminerad 1846-03-28. Underlöjtnant vid andra livgardet s. å. 1/4. Löjtnant därst. 1851-06-12. Kapten 1861-01-29. Stabsadjutant vid livgardesbrigaden s. d. Adjutant hos hertigen av Östergötland 1863-05-11. RDDO s. å. 28/7. RNassAdO s. å. 24/9. RNS:tOO 1865-06-25. Major i armén s. å. 3/10. Tjänstg. major vid krigsakademien s. å. 4/10. RÖJKrO 1866. Suppleant i krigshovrätten 1868-01-31. RSO 1869-07-29. Ledamot av kommittén angående infanteriets utredning 1871-10-15. Adjutant hos konungen 1872-10-21. KDDO1gr 1874-06-22. RWald MFO1kl 1875-09-21. Major vid ovann. regemente 1878-05-10. Överstelöjtnant därst. 1880-05-07. T. f. ståthållare på Drottningholms och Svartsjö lustslott 1881-05-09. Överste i armén 1882-05-19. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i dess reserv s. d. Ståthållare på nyssn. slott s. å. 6/6. KPdaCO 1883-11-15. StkPrKrO 1886-11-00. Avsked ur krigstjänsten s. å. 17/12. KVO1kl 1887-12-01. KPrKrO2kl m kr 1895-09-18. OII:sJmt 1897-09-18. SiamKrO2kl s. å. Död 1902-04-28 i Stockholm. Gift 1865-11-04 i arvfurstens palats i Stockholm med Eugenia Josefina Löwenskiold, född 1832-07-01 Fossum, dotter av norske överstekammarherren, hovchefen Severin Henrik Ernst Löwenskiold och Franciska Johanne Josefine Seckendorft-Aberdar.

Barn:

 • Sofia Eugenia Elisabet Franciska, född 1866-08-19 på Karlbergs slott, död 1928-03-06 i Stockholm. Gift 1892-09-22 på Hemmet vid Drottningholm Stockholms län med överstelöjtnanten Carl Johan Birger Sergel, född 1861, död 1905.
 • Oskar Adolf Rikard, född 1867. Major. Se Tab. 3

TAB 3

Oskar Adolf Rikard, (son av Knut Rikard, Tab. 2), adelsman vid farbroderns död 1904-04-09. Född 1867-07-08 på Karlbergs slott. Volontär vid livregementets dragonkår 1884-12-01. Mogenhetsexamen 1886-12-16. Sergeant 1888-05-12. Elev vid krigsskolan s. å. 18/7. Utexaminerad 1889-10-23. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 8/11. Tjänstg. i franska armén vid 28. dragonregementet i Vincennes 1897-02-01–s.å. 1/10. Löjtnant i armén 1898-08-03 och i regementet s. å. 15/11. Ryttmästare vid regementet 1906-12-07. RPrKrO3kl 1908-08-03. Tjänstg. i bayerska armén vid 1. Schweren Reitereiregemente i München 1909-01-15– s. å. 15/7. RBayMfO4kl m kr s. å. 30/6. RBMilK1kl 1910-05-31. RSO s. å. 16/6. RJohO 1912-02-28. Militärattaché vid beskickningen i Wien s. å. 12/8. Militärattaché jämväl vid beskickningen i Bukarest 1914-07-03. Major i armén 1915-07-16. Major vid livregementets dragoner 1918-01-18. OffÖRKHt med krigsdek. s. å. 18/1. RÖLeopO med krigsdek. s. å. 16/4. Avsked från beställning på stat och som militärattaché s. å. 3/5. Major i Livregementets dragoners reserv s. å. 3/6. Major i Livregementets till häst reserv 1930-02-14. Gift 1:o 1901-11-04 medAnna Hedvig Emilia (Lalla) Dietrichson, född 1878-08-17, död 1916-07-25 i Davos. Dotter av grosshandlaren Fredrik David Bing Dietrichson och Beata Fredrika Rosencrantz. Gift 2:o 1918-09-09 i Osterode i Ostpreussen med Margareta (Margit) Lech från Tyskland, född 1899-08-29. Dotter av professorn Friedrich Samuel Lech och Ferdinandine Friederike Gassner.

Barn:

 • 1. Nils Rikard David, född 1903-03-09 i Stockholm. Elev vid konsthögskolan 1928-10-01, artist (målare), bosatt i Portugal. Gift 1927-04-06 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. med Ingrid Gustafva Hägg från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1932-07-17, född 1904-08-11 i Stockholm. Dotter av direktör Gustaf Hägg och Augusta Matilda Kåge.
 • 2. Oskar Rikard Fredrik, född 1921-11-04 Sjötorp.
 • 2. Sigrid Valborg Gisela, född 1923-03-05 Sjötorp, Jönk..
 • 2. Knut Rikard Nils, född 1927-04-02.

Källor

1Sj.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.