Silfverschiöld – arvtagare till Niclas Sahlgren

Silfverschiöld och Silfverskiöld är två svenska adelsätter med samma ursprung som de utslocknade ätterna Silfvercrantz och von Hylthéen. Ätternas stamfader är torparen Jöns i Hylta i Småland som levde under senare delen av 1500-talet. Hans son Andreas Jonae (1598-1666) blev kyrkoherde i Ölmstad och riksdagsman. Läs mer …

Lazarus om Nils Silfverschiöld

Gustaf Otto Nils Silfverschiöld föddes å Gåsevadholm i norra Halland år 1864. Äldste sonen till kabinettskammarherren friherre Carl Otto Silfverschiöld — i dennes andra gifte, med Gustafva von Meijerhelm — var han predestinerad arfvinge till ett bland Sveriges största fideikommiss, stiftadt af den store patrioten Läs mer …