Clas Alströmer

Clas Alströmer, bror till Patrick Alströmer, f. 9 aug. 1736 i Alingsås, d 5 mars 1794 på Gåsevadholm. Student i Uppsala 2 maj 1750; företog resor i Sverige 1753 och i utlandet 1760—64; schäferikiommissarie 29 juni 1762; assessor i kommerskollegium 13 febr. 1770; protokollssekreterare i Läs mer …

Lazarus om Nils Silfverschiöld

Gustaf Otto Nils Silfverschiöld föddes å Gåsevadholm i norra Halland år 1864. Äldste sonen till kabinettskammarherren friherre Carl Otto Silfverschiöld — i dennes andra gifte, med Gustafva von Meijerhelm — var han predestinerad arfvinge till ett bland Sveriges största fideikommiss, stiftadt af den store patrioten Läs mer …

Lazarus om Nils August Silfverschiöld

På Kobergs säteri i Vestergötland föddes Nils August Silfverschiöld år 1787. Genom sin moder, sondotter till Jonas Alströmer och dotterdotter till Nils Sahlgren i Göteborg, blef han genom dessas testamentariska förordnanden utsedd att blifva en af Sveriges störste jordägare. Silfverschiöld studerade vid Upsala akademi i 7 år, tog hofrättsexamen samt ingick Läs mer …

Nicolaus Sahlgren och Alströmarne

Nicolaus Sahlgren föddes i Göteborg den 29 mars 1701 och var son till  rådmannen därstädes Nils Persson Sahlgren och Sara Hervegh. Han gick i skola i Göteborg, men sändes vid 16 års ålder till Holland. Där förde lyckan honom tillsammans med den frejdade patrioten Jonas Alström — sedan adlad Läs mer …

Alströmer – potatis, får, Ostindiska och manufakturer

Jonas Alström (1685-1761) var son till stadsborgaren Tore Karlsson i Alingsås och Annika Gislesdotter. Alströms föräldrar var fattiga, så han var tvungen att lämna hemmet tidigt och försörja sig själv. Han fick därför mycket lite skolundervisning. Han arbetade som bodgosse i Eksjö och som renskrivare. År Läs mer …

Sahlgren – några av de rikaste i Göteborgs historia

Nils Persson (-1703) var handelsman och rådman i Göteborg. Han var gift med med Sara Herwegh (-1729), dotter till Jacob Herwegh. De fick tre barn. Anna Elisabeth Sahlgren (-1733), gift med Hans Olofsson Ström (1673-1761), Jacob Sahlgren (-1736) och Niclas Sahlgren (1701-1776). Jacob Sahlgren var gift med Birgitta Läs mer …