Pehr Christoffer Westring

Pehr Christoffer Westring föddes 1789 och dog 1844-11-01 som son till Johan Peter Westring (1753-1833) och Gertrud Margareta Braad. Livmedikus, dvs läkare. Anställd vid Serafimerlasarettet i Stockholm och därefter som överläkare på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Medlem i Royal Bachelors club. En av initiativtagarna till Läs mer …

Sahlgrenska sjukhuset vid Sillgatan

En donation från Niclas Sahlgren lade grunden för Sahlgrenska sjukhuset genom en donation år 1772 som bestod av alla hans gendomar som inte låg under Gåsevadsholms och Dahls säterier. År 1774 gjorde han ett tillägg och angav samtidigt värdet till 150 000 daler. Det var Läs mer …

Oterdahlska huset

Oterdahlska huset, är ett tvåvånings tegelhus i hörnet av Östra Hamngatan 11/Spannmålsgatan 9 i stadsdelen Nordstaden i Göteborg. Tomten ägdes år 1763 av Erik Kullman som dog 1769. År 1793 uppfördes ett envånings stenhus som privatbostad. År 1808 testamenterades huset av den dåvarande ägaren grosshandlare Läs mer …

Johan Jacob Ekman

Johan Jacob Ekman, född 30 januari 1771 i Göteborg, död 18 november 1814 i Göteborg, var en svensk läkare och konstsamlare. Han tillhörde Göteborgssläkten Ekman och var från 1804 överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Johan Jacob Ekman var son till handlanden Peter Petersson Ekman Läs mer …

Clas Alströmer

Clas Alströmer, bror till Patrick Alströmer, f. 9 aug. 1736 i Alingsås, d 5 mars 1794 på Gåsevadholm. Student i Uppsala 2 maj 1750; företog resor i Sverige 1753 och i utlandet 1760—64; schäferikiommissarie 29 juni 1762; assessor i kommerskollegium 13 febr. 1770; protokollssekreterare i Läs mer …

Nicolaus Sahlgren och Alströmarne

Nicolaus Sahlgren föddes i Göteborg den 29 mars 1701 och var son till  rådmannen därstädes Nils Persson Sahlgren och Sara Hervegh. Han gick i skola i Göteborg, men sändes vid 16 års ålder till Holland. Där förde lyckan honom tillsammans med den frejdade patrioten Jonas Alström — sedan adlad Läs mer …

Pettersson – borgmästare, superkargörer

Den egentlige intiativtagaren till att det Sahlgrenska sjukhuset kom till som en följd av den rike Niclas Sahlgrens donation var Daniel Pettersson (1720-1802), borgmästare i Göteborg mellan 1765 och 1796. Daniel Pettersson bidrog till ordnandet av Göteborgs brand- och polisväsen, samt till framdragandet av vattenledningen från Kallebäcks källa. År Läs mer …

Chalmers – Ostindiska, opiumsmuggling och slöjdskola

William Chalmers d.ä. invandrade till Sverige redan 1722 och gifte sig med Inga Orre (1711-65). Sonen William Chalmers föddes 1748 och dog 1811. I unga år bildade William Chalmers den yngre ett handelsbolag tillsammans med L. Kåhre. När han 1782 reste utomlands på väg till Kanton så Läs mer …

Sahlgren – några av de rikaste i Göteborgs historia

Nils Persson (-1703) var handelsman och rådman i Göteborg. Han var gift med med Sara Herwegh (-1729), dotter till Jacob Herwegh. De fick tre barn. Anna Elisabeth Sahlgren (-1733), gift med Hans Olofsson Ström (1673-1761), Jacob Sahlgren (-1736) och Niclas Sahlgren (1701-1776). Jacob Sahlgren var gift med Birgitta Läs mer …