Ramm om Ekman & Co

En förunderlig känsla intager ej sällan den, som studerar Göteborgs historia. Släkt efter släkt uppträder, stora handelshus bildas, men deras värksamhet är kort; två generationer räcka vanligen till att uttömma all lifskraft. Undantag finnas dock och till dessa hör just firman Ekman & C:o, som Läs mer …

Johan Jacob Ekman

Johan Jacob Ekman, född 30 januari 1771 i Göteborg, död 18 november 1814 i Göteborg, var en svensk läkare och konstsamlare. Han tillhörde Göteborgssläkten Ekman och var från 1804 överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Johan Jacob Ekman var son till handlanden Peter Petersson Ekman Läs mer …

Bellevue (Gamlestaden)

Ursprungligen en del av Kviberg, 12:e roten, fastighet nr 6.  Bellevue ägdes bland annat av Sally Heyman och Johan Jacob Ekman som köpte in flera av de delar (lotter) som det ursprungliga landeriet varit delat i. Bebyggdes 1865 med Villa Bellevue. Byggnaden fick en rik träarkitektur med branta Läs mer …

Kviberg

Landeriet var tidigt uppdelat på ett antal olika lotter, Rote 12, fastigheterna 4, 5, 6, 7, 8 där nederländska bönder bedrev jordbruk, trädgårdsodling och boskapsskötsel: I brevet från Jacob van Dijck till Axel Oxenstierna från 1622 framkommer en annan orsak till vilka marker som kom Läs mer …

Götaberg

Landeri (12:103) vars huvudbyggnader låg där Vasakyrkan återfinns idag. Landeriet hade inga byggnader år 1800, men egendomen är känd från 1780-talet då den var delad i fyra delar. Perukmakaren Hans Bromberg arrenderade en del från 1780, hökaren Jonas Kleberg en del 1784 och ytterligare en Läs mer …