Släkten Brusewitz

Brusewitz, släkt, utgörande en gren av en gammal medeltidssläkt frän Mecklenburg, vilken 1251 flyttade till Pommern, varest den ännu fortlever. Grenar av släkten hava funnits även i Schlesien och Polen. Till Göteborg inflyttade mot slutet av 1600-talet Martin B. (f. 1646, d. 1720), vilken blev Läs mer …

Kviberg

Landeriet var tidigt uppdelat på ett antal olika lotter, Rote 12, fastigheterna 4, 5, 6, 7, 8 där nederländska bönder bedrev jordbruk, trädgårdsodling och boskapsskötsel: I brevet från Jacob van Dijck till Axel Oxenstierna från 1622 framkommer en annan orsak till vilka marker som kom Läs mer …

Brusewitz

Hans Hummel efterträddes i ämbetet av Eric Elias Brusewitz, som var justitieborgmästare här åren 1809—1840. Han tillhörde den gamla ansedda släkt — förövrigt en av Göteborgs äldsta — vilken med köpmannen Martin Brusewitz under sista tredjedelen av 1600-talet överflyttade från Holland till Göteborg. Martin Brusewitz, Läs mer …