Släkten Brusewitz

Brusewitz, släkt, utgörande en gren av en gammal medeltidssläkt frän Mecklenburg, vilken 1251 flyttade till Pommern, varest den ännu fortlever. Grenar av släkten hava funnits även i Schlesien och Polen.

Till Göteborg inflyttade mot slutet av 1600-talet Martin B. (f. 1646, d. 1720), vilken blev handlande därstädes och fader till assessorn i Svea hovrätt Martin B. (f. 1687, d. 1740), vars släktgren, den s. k. Stockholmsgrenen, utdog i förra hälften av 1800-talet, och till handlanden och rådmannen i Göteborg Johan Fredrik B. (f. 1690, d. 1742). Av dennes söner blev den äldre, sidenfabrikören och bolagskamreraren i Göteborg Jacob Gabriel B. (f. 1726, d. 1781) stamfader för den s. k. västgötagrenen, och den yngre, justitieborgmästaren i.Göteborg Carl Gustaf B. (f. 1733, d. 1800), stamfader för den s. k. Göteborgsgrenen.

Justitieborgmästaren Carl Gustaf B. hade två söner, justitieborgmästaren i Göteborg, lagmannen Eric Elias B. (f. 1771, d. 1846), vars ättlingar utgöra den äldre Göteborgsgrenen, och grosshandlaren i Göteborg Gustaf B. (f. 1777, d. 1828), vars ättlingar bilda den yngre Göteborgsgrenen.

Bland den äldre grenens medlemmar märkas justitieborgmästaren Eric Elias B:s söner a) expeditionssekreteraren Carl Gustaf B. (f. 1801, d. 1876), fader till kommendörkaptenen Eric Cornelius B., b) grosshandlaren i Göteborg Elis Fredric B. (f. 1802, d. 1867), fader till myntdirektören Emil Henric B. (se nedan 2), samt c) stärbhus-notarien i Göteborg Adolph B, (f. 1808, d. 1870), farfader till professor skytteanus Axel B. (se nedan 4).

Till den yngre Göteborgsgrenen höra bl. a. den ovannämnde grosshandlaren Gustaf B:s söner artisten och intendenten Gustaf Henrik B. ch industriidkaren Fredrik Ludvig B. (f. 1816, d. 1888), vilken efter utbildning i utlandet år 1853 erhöll ledningen av Limmareds glasbruk samt anlade Bollsjö glasbruk 1857 och Strömsfors glasbruk 1871. Åren 1867—75 var han ledamot av första kammaren, där han yttrade sig särskilt i finansiella frågor och bl. a. var ledamot av statsutskottet 1869—75.

Text från SBL

7 svar på ”Släkten Brusewitz”

 1. Hittade i Lerums kyrka betyg från Ljungskile folkskola 1909 och från Ljungskile fortsättningsskola 1911 utfärdade för Elin Dagmar Brusewitz född 22 april 1896.Kan det vara någon släkt?

  1. Elin var min högt älskade gammelmoster, syster till min mormor Mary Brusewitz, gift Bergenheim. Hon bodde tillsammans med sina systrar Mary och Karin B, gift Rydberg, på Bäckadal i Ljungskile från 1933. Hon dog 1988, 92 år gammal. Syskonskaran Elin, Mary, Karin, Signe, Kalle och Sven var barnbarn till Gustav Henrik B.

 2. Hittade bland mina föräldrars kvarlåtenskap en ”Dagjournal förd under mitt vistande i utlandet o fortsatt i Sverige börjad d. 2 November 1855 i England o slutad resa18 Februari 1858 i Götheborg”. Något svårläst handstil för mig så jag har bara ögnat här och där men inte förstått syftet med resan. Dagboken har ett mässingslås med ERIK BRUSEWITZ ingraverat. (Erik stavat med k). Ingen Brusewitz i släkten vad jag vet.
  Om någon Brusewitz är intresserad av dagboken sänder jag den gärna.

  Vänliga hälsningar
  Bengt Smedfors
  0708-438633

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.