Villa Ekman

Villa Ekman på Ekmansgatan 7 i Lorensbergs villastad byggdes 1918 för konsul Johan E. Ekman. Arkitekt var Karl Samuelsson (1881- 1944). Från 1920-talet fram till 1949 var Gustaf Sandström (1882-1949), generalkonsul och skeppsredare, ägare. Under perioden 1950-1966 var villan arbetsplats för Göteborgs stads Löne- och Läs mer …

Sjöförsäkringsaktiebolaget Gauthiod

Äldst bland alla systematiserade försäkringsarter är sjöförsäkringen. Detta gäller icke blott utlandet, utan äfven vårt land, där den blef föremål för lagstiftningsåtgärder redan genom 1667 års sjölag, som innehåller en särskild försäkringsbalk. I Stockholm stiftades redan år 1739 ett sjöassurance-kompani och år 1826 ett sjöförsäkringsbolag; Läs mer …

Ramm om Göteborgs Enskilda Bank

År 1824 hade en riksbanksfilial inrättats i Göteborg. Men då handelsomsättningen från början af 1840-talet blef allt större och då man liksom kände i luften, att en tid af utveckling stundade, började under slutet af år 1846 en del framstående medlemmar af Göteborgs samhälle att Läs mer …

Ramm om Ekman & Co

En förunderlig känsla intager ej sällan den, som studerar Göteborgs historia. Släkt efter släkt uppträder, stora handelshus bildas, men deras värksamhet är kort; två generationer räcka vanligen till att uttömma all lifskraft. Undantag finnas dock och till dessa hör just firman Ekman & C:o, som Läs mer …

AB Sveriges Förenade Konservfabriker

I maj 1898 meddelade tio bohuslänska firmor för tillverkning af ansjovis och öfriga konserver, att de öfverlåtit sina fabriker till ett aktiebolag med ofvanstående namn. Dessa firmor voro följande: G. J. Sundberg, Magnus Lysell, Fr. Carlson, M. Lindbloms son och Benj. G. Mollén & Co., Läs mer …

Ekman & Co

Firma som grundades 1802 av Gustaf Henrik Ekman, Nils-Fredrik Wahlberg och Gustaf Rudolf Prytz för att exportera järn. Den förstnämnde var vid tillfället också ägare av faderns, Peter Ekman III, gamla firma som främst exporterade sill och importerade salt och spannmål. Järnexporten dominerades vid denna Läs mer …

Stiftelsen Johan E Ekmans Minnesfond

Stiftelse vars ändamål är att utgöra en stipendiefond för Handelshögskolan i Göteborg samt för densamma nyutexaminerade civilekonomer. Av fondens avkastning bör årligen 10 % läggas till kapitalet. Resultatet av en donation från Johan E Ekman (1854-1919). Stiftelsen förvaltas av Göteborgs Universitet och hade 2014 en Läs mer …