Palacehuset

Hus i nuvarande Brunnsparken som urpsrungligen byggdes som sockerbruk år 1750 med Carl Hårleman som arkitekt. Ägare av sockerbruket var Niclas von Jacobson. Brann ner 1792, användes som sockerbruk i privat regi (drevs av ägarna till Lisebergs sockerbruk, däribland B.H. Santesson, som brann ner 1808) Läs mer …

L.E. Magnus & Co

L. E. Magnus fick skyddsbrev för handelsidkande i öppen bod i Göteborg år 1795 och kom i samband med detta att starta handelsrörelsen L. E. Magnus & Co. År 1804 ändrades namnet till Magnus Associés. Firman drev handel med kolonialvaror och textiler samt ägnade sig Läs mer …

Ramm om Göteborgs Enskilda Bank

År 1824 hade en riksbanksfilial inrättats i Göteborg. Men då handelsomsättningen från början af 1840-talet blef allt större och då man liksom kände i luften, att en tid af utveckling stundade, började under slutet af år 1846 en del framstående medlemmar af Göteborgs samhälle att Läs mer …

Eduard Magnus

Eduard Magnus, född 27 oktober 1800 i Göteborg, död 5 februari 1879 i Göteborg, var en svensk grosshandlare och politiker. Han var son till Lazarus Elias Magnus och Göthilda Henriques. År 1825 gifte han sig med sin kusin Rachel Jacobson, dotter till Jacob Moses Jacobsson Läs mer …

Släkten Magnus

Magnus är en judisk släkt, vars förste medlem i Sverige var Elias M (f omkr 1730; d 1797). Var han föddes har ej säkert kunnat fastställas. 1784 uppgav han Mecklenburg-Strelitz som sin födelseort, men i litteraturen (Leijonhufvud; Sv släktkal 1930) har han angivits såsom född i Röbel Läs mer …

Katrinedal

Landeri, 12 roten 69, som avsöndrades från Tegelbruket (enligt många uppgifter 1796, men på kartan från 1790 finns stärkelsebruket) då handlare Melin där vill anlägga ett stärkelsebruk. Senare övertaget av Lazarus Elias Magnus som 1804 anlade ett sockerbruk på egendomen. Produktionen startade 1809 och pågick till 1849 då Läs mer …

Lazarus om Götilda Fürstenberg

Götilda Fürstenberg  var född i Göteborg år 1837 och dotter till  Sveriges rikaste jude, grosshandlaren Edvard Magnus, född i Göteborg 1800 och son till en af de första af Sems släkte som under Gustaf lll:s regering bosatte sig i vårt land. I Göteborg etablerade han sin firma L. Läs mer …

Lazarus om Eduard Magnus

Son till en af de första under Gustaf den tredjes regering till Sverige inflyttade judar, föddes Eduard Magnus i Göteborg 1800. Fadern hade god framgång i Göteborg, anlade sockerbruk och efterlämnade en god affär åt sin son Eduard, som fortsatte rörelsen under firma L. E. Magnus Läs mer …

Willerding – Wilson & Co

När Göteborgs Enskilda Bank (långt senare Götabanken) bildades år 1848 som Göteborgs Privat Bank var Fredrik Willerding av av grundarna tillsammans med Isaac Leman, W. Barkow, A. Fröding och E. Magnus. Dessa satt i den första styrelsen och bland aktieägarna återfanns även familjerna Kjellberg och Dickson. Läs mer …