Wilson & Co

Firmans ursprung är kommissionärskap för det engelska rederiet Thomas Wilson Sons & Co — ”Wilson Line”  som drevs av John West Wilson med start 1844. År 1865 grundade han också Ångfartygs AB Göteborg-London som när det köptes upp av Ångfartygs AB Thule år 1882 hade tre Läs mer …

Mühlenbockska huset

Julius Lindström köpte 1857 hörnfastigheten Norra Hamngatan 18 och Östra Hamngatan 30-34 (Brunnsparken/Gustaf Adolfs Torg) som bestod ett stenhus i tre våningar som troligen uppfördes på tidigt 1700-tal. År 1860 köpte han även grannfastigheten. Han lät riva båda husen. Istället uppfördes ett nytt hus efter ritningar av stockholmsarkitekten Johan Fredrik Läs mer …

Lazarus om John West Wilson

Han föddes i Hull 1816, etablerade sig i Göteborg vid 28 års ålder som köpman, men blef aldrig svensk medborgare. Han fader var grundläggare af hela världens nuvarande största skeppsredarefirma, hvilken numera äger öfver hundra ångbåtar, som befara nära nog alla jordklotets haf och är känd Läs mer …

Willerding – Wilson & Co

När Göteborgs Enskilda Bank (långt senare Götabanken) bildades år 1848 som Göteborgs Privat Bank var Fredrik Willerding av av grundarna tillsammans med Isaac Leman, W. Barkow, A. Fröding och E. Magnus. Dessa satt i den första styrelsen och bland aktieägarna återfanns även familjerna Kjellberg och Dickson. Läs mer …