Sahlgrenska sjukhuset vid Sillgatan

En donation från Niclas Sahlgren lade grunden för Sahlgrenska sjukhuset genom en donation år 1772 som bestod av alla hans gendomar som inte låg under Gåsevadsholms och Dahls säterier. År 1774 gjorde han ett tillägg och angav samtidigt värdet till 150 000 daler.

Det var Sahlgrens båda mågar, August och Clas Alströmer som fick uppdraget att bestämma hur gåvan bäst skulle användas. En offentlig tävling avgjordes till politiborgmästare Daniel Petterssons fördel. Han hade föreslagit att pengarna skulle användas till att upprätta ett lasarett, och den 17 mars 1779 meddelas att donationen skulle utnyttjas för ett sjukhus som skulle få namnet Sahlgrenska sjukhuset. En tomt köptes in vid början av Sillgatan, mellan fortifikationshuset och Masthamnen. Här uppfördes ett hus av korsvirke och tegel i två våningar.

Det första sjukhuset låg där Sillgatan (nuvarande Postgatan) mynnade ut i Kronans Masthamn (nuvarande Packhusplatsen, tidigare Franska tomten), och öppnades den 11 mars 1782 då den förste patienten kunde läggas in. Han hette Peter Söderlund och led av dysenteri. Den 24 mars skrevs han ut som frisk. Kostnaden för sjukhuset, inklusive inventarier, uppgick till 5 481 riksdaler och 10 skilling. Sjukhuset hade vid starten 24 sängar, varav 14 för betalande och 10 för medellösa varav två för barnaföderskor.

Pehr Dubb blev 1782 Sahlgrenska sjukhusets förste ”amiralitetsmedicus”, mot en årlig ersättning av 137 riksdaler och 16 skilling. Personalen utgjordes av: Sjukhusläkare – Överfältskär (den förste var regementsfältskären Weinberg) – Underfältskär – Fältskärgossar – Barnmorska – Sjukvakterskor – Hushållerska – Piga – Sjukhusdräng, totalt 15 personer.

Sahlgrenska drevs inledningsvis som en privat inrättning, men fick år 1784 bidrag i form av en kollekt som samlades in vid barndop och begravningar. Denna skulle gå till ett blivande länslasarett, men styrdes om till Sahlgrenska på villkoret att de skulle ta hand om stadens sjuka. År 1789, sju år efter starten, överlämnades sjukhuset till stadens borgerskap, som dock varit representerade i sjukhusdirektionen redan från starten. 1823 flyttade sjukhuset till Oterdahlska huset.

Text från Wikipedia.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.