Polishuset Falkgatan

Polishuset på Falkgatan 7-9 i kvarteret Buffeln i Olskroken byggdes 1932 efter ritningar av K. M. Bengtsson. Byggnaden är uppförd i gult tegel och byggd i funkisstil. Husets användning som polisstation upphörde omkring 1980. Sen 1980-talet används huset av Kulturföreningen Falken/Studifrämjandet. Falkens första ljud och Läs mer …

BJ-Personalens Konsumförenings kontor

Bergslagernas järnvägspersonals Konsumtionsförening lät år 1939 uppgöra ett kontorshus på Östra Hamngatan i hörnet med Klädpressaregaten i kvarteret Göta Kanal. Arkitekt var Nils Olsson. Mot Östra Hamngatan var huset 6 våningar högt men mot Klädpressaregatan bara 4 våningar. I de två nedersta våningarna inreddes affärslokaler, kontor Läs mer …

Oterdahlska huset

Oterdahlska huset, är ett tvåvånings tegelhus i hörnet av Östra Hamngatan 11/Spannmålsgatan 9 i stadsdelen Nordstaden i Göteborg. Tomten ägdes år 1763 av Erik Kullman som dog 1769. År 1793 uppfördes ett envånings stenhus som privatbostad. År 1808 testamenterades huset av den dåvarande ägaren grosshandlare Läs mer …