Centralposthuset

Generalpoststyrelsen hade, enligt en promemoria, sedan 1910 letat efter en tomt att bygga ett nytt posthus på, där markutrymmet beräknades till 3 000 m². Behovet av att ersätta det gamla posthuset vid Packhusplatsen 3 var stort. Alternativen de tittade på var den angränsande Kronhustomten, tomten där dåvarande ”Bracka” Läs mer …

Stampen

Stampen är idag området mellan järnvägen i norr, Drottningtorget i väster, Fattighusån i söder och Mölndalsån i öster. Området tillhörde ursprungligen de så kallade donationsjordarna och var en del av Göteborgs stad redan från början. På den tiden kallades området för Åkareheden på grund av att Läs mer …

Posthuset vid Packhusplatsen

Posthuset vid Packhusplatsen var Kungliga Postverkets lokaler vid Packhusplatsen i Göteborg under åren 1873–1925. Postverket hade successivt vuxit ur sina lokaler vid Torggatan 24, ett hörnhus vid Gustaf Adolfs Torg. Arkitekten Johan August Westerberg fick i uppdrag att rita den byggnad, som sedan uppfördes på Läs mer …