Betlehemskyrkan

Betlehemskyrkan var det första som byggdes i kvarteret Masurbjörken i Vasastaden när den byggdes 1881 enligt ritningar utförda av Johan August Westerberg. Det började med att Evangelisk-Lutherska Missionsföreningen på stadsarkitekt Victor von Gegerfelts inrådan till reducerat pris fick köpa fem tomter i det andra kvarteret Läs mer …

A. Krüger & Son

A. Krüger & Son var ett arkitektkontor och en ingenjörsbyrå i Göteborg, som grundades av den tyskfödde byggmästaren och arkitekten August Krüger (1822-1896) under namnet A. Krüger. Efter det att arkitekten Johan August Westerberg (1836-1900) anslutit till firman, bytte den namn till Krüger & Westerberg. August Läs mer …

Posthuset vid Packhusplatsen

Posthuset vid Packhusplatsen var Kungliga Postverkets lokaler vid Packhusplatsen i Göteborg under åren 1873–1925. Postverket hade successivt vuxit ur sina lokaler vid Torggatan 24, ett hörnhus vid Gustaf Adolfs Torg. Arkitekten Johan August Westerberg fick i uppdrag att rita den byggnad, som sedan uppfördes på Läs mer …

Kvarteret Kalmarehus (Engelska kvarteret)

Kvarteret Kalmarehus, Teatergatan-Storgatan-Kungsportsavenyn-Vasagatan, i Lorensberg kallas också Engelska kvarteret då byggnaderna utformades efter engelsk förebild,samt genom att tomtägaren änkefru Jacobina Scott, född Barclay, var gift med den engelske pastorn John Henry Scott. Området kallades från 1785 även Wohlfahrts ängar, efter den Wohlfarthska tobaksplantagen (Bernhard Wolfahrt, Läs mer …