Kvarteret Kalmarehus (Engelska kvarteret)

Kvarteret Kalmarehus, Teatergatan-Storgatan-Kungsportsavenyn-Vasagatan, i Lorensberg kallas också Engelska kvarteret då byggnaderna utformades efter engelsk förebild,samt genom att tomtägaren änkefru Jacobina Scott, född Barclay, var gift med den engelske pastorn John Henry Scott. Området kallades från 1785 även Wohlfahrts ängar, efter den Wohlfarthska tobaksplantagen (Bernhard Wolfahrt, Läs mer …