Johan August Westerberg

Johan August Westerberg

Johan August Westerberg

Johan August Westerberg, född 28 oktober 1836 i Göteborg, död där 28 maj 1900, var en svensk arkitekt och politiker. Han var far till Oswald Westerberg som också var arkitekt.

Westerberg studerade vid Chalmerska slöjdskolan i Göteborg, i Hannover i Tyskland, i England och Skottland och var därefter bosatt i Göteborg. Han var delägare i bygg- och arkitektfirman Krüger & Westerberg tillsammans med August Krüger. Från 1891 var August Krügers söner Ernst Krüger och Georg Krüger delägare och firman fick namnet A. Krüger & Son. Westerberg lämnade då firman och drev istället en egen firma.

Bland hans arbeten finns i Göteborg S:t Johanneskyrkan, gamla Betlehemskyrkan, Tabernaklet, Hotel Eggers, det 1942 rivna posthuset vid Packhusplatsen samt de så kallade engelska, franska och holländska kvarteren i Göteborg. I Stockholm byggde han Salemkapellet på Södermalm och på landsbygden herresätena Fånö och Sparreholms slott.

Westerberg, som intog en ledande ställning inom Baptistsamfundet i Göteborg, var 1890-1893 riksdagsman i andra kammaren.