Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Franska kvarteret

Omfattar längs med Kungsportsavenyn numren 4-14 och bebyggdes 1875-1878. Mot Södra vägen byggdes stenhus i början av 1900-talet. Arktitekter och byggare var bland annat August Krüger och Johan August Westerberg, Stadsplaneförändringar skedde under 1950-talet i samband med nybebyggelse i kvarteret. År 1968 fick den nya bebyggelsen på två tomter (husnr. 10 och 12/tomterna 9 och 17) i kvarteret ett betydligt större gårdsutrymme, då en ny plan presenterades. Hörnhusen på Avenyn revs på 1930-talet, mitthusen på 1960-talet.

Det idag existerande hörnhuset Kungsportsavenyn 14 / Vasagatan 56 uppfördes 1940 i funkisstil och ritades av N Olson. I bottenvåningen fanns biografen Spegeln fram till 1989. Avenyn 10-12 är ett kontors- och affärshus byggt 1969 och ritat av Contekton Arkitektkontor. 1970 uppfördes hotellbyggnaden Avenyn 6-8 efter ritningar av Johan Tuvert. Liksom det södra hörnhuset är hörnet Avenyn 4 / Storgatan 51 ett funkishus, uppfört 1939 och ritat av AM Stark.

Storgatan 53 / Södra vägen 3-5 förnyades då Folksamhuset, ritat av Erik Ahlsén, uppfördes under åren 1956-1958. Bostadshusen på Södra vägen 7-11 ritades av Hansson & Löfmark och byggdes 1903. Bostadshusen Södra vägen 13 / Vasagatan 58-60 ritades av Gunnar Hoving och uppfördes 1931. Vasagatan 58 byggdes senare delvis om till kollektivhus med restaurang i bottenvången, vilken senare blev Restaurang Kometen. hörnet Södra vägen/Vasagatan låg Malmsjös pianofabrik, vilken delvis revs 1922 när Vasagatans allé drogs fram till Södra vägen och resterande del i början av 1930-talet.

franksa_kvarteret_innan-rivning

Franska Kvarteret innan rivning

fransk_kvarterer_efter_rivning

Franska kvarteret efter rivningar och med nybyggen från 1940-, 50- och 60-tal

Advertisements

3 Responses to Franska kvarteret

  1. […] i 3-4 våningar. De ståtliga ”Rappska husen” (1875), utgörande ett av parkkvarteren, och ”franska kvarteret” (1875-78) vid Kungsportsavenyn var de främsta exponenterna för denna […]

  2. […] utan verksamhetslokaler i gatuplan och ofta helt utan kontakt med gatan. Jämför exempelvis franska kvarteret innan och efter rivning med nya byggnader. Eller östsidan av kvarteret mellan Vasagatan och […]

  3. […] av Gamla Allén 13 (nu Södra Vägen) och Vasagatan 58-60. Huset uppfördes 1844 och revs 1922 för att Vasagatan skulle kunna dras ända fram till Södra vägen och Heden. I början tillverkade enbart så kallade […]

Kommentera