Arbets- och försörjningsinrättningen (Drottningtorget)

Arbets- och försörjningsinrättningen vid Drottningtorget som låg i vad som senare blev kvarteret Bråvalla på Stampen byggdes för att ersätta det tidigare fattighuset, den så kallade Holtermanska baracken vid Smedjegatan och stod klar 1855. Huset ritades av Adolf W. Edelsvärd och byggdes på den plats där ravelinen Prins Läs mer …

Stampen

Stampen är idag området mellan järnvägen i norr, Drottningtorget i väster, Fattighusån i söder och Mölndalsån i öster. Området tillhörde ursprungligen de så kallade donationsjordarna och var en del av Göteborgs stad redan från början. På den tiden kallades området för Åkareheden på grund av att Läs mer …

Gamla fattighuset

Mariagården, tidigare Gamla fattighuset, ligger på Stampen i Göteborg och adressen är idag Stampgatan 1-3. På den nuvarande byggnadens plats låg tidigare en klädesfabrik, som inrättades till fattighus 1726. Detta om- och tillbyggdes 1767 efter ritningar av stadsingenjören Bengt Wilhelm Carlberg. Byggnaden, uppförd i två Läs mer …