Arbets- och försörjningsinrättningen (Drottningtorget)

Arbets- och försörjningsinrättningen vid Drottningtorget som låg i vad som senare blev kvarteret Bråvalla på Stampen byggdes för att ersätta det tidigare fattighuset, den så kallade Holtermanska baracken vid Smedjegatan och stod klar 1855. Huset ritades av Adolf W. Edelsvärd och byggdes på den plats där ravelinen Prins Läs mer …