Arbets- och försörjningsinrättningen (Drottningtorget)

Arbets- och försörjningsinrättningen vid Drottningtorget som låg i vad som senare blev kvarteret BråvallaStampen byggdes för att ersätta det tidigare fattighuset, den så kallade Holtermanska baracken vid Smedjegatan och stod klar 1855.

Huset ritades av Adolf W. Edelsvärd och byggdes på den plats där ravelinen Prins Fredrik låg tidigare. Den nya arbets- och försörjningsinrättningen var 104 meter lång, hade 128 rum och plats för cirka 1 100 personer. 

Arbets- och försörjningsinrättningen vid Drottningtorget

Lokalerna vid Drottningtorget ansågs snart otillräckliga, då antalet fattiga växte. I december 1876 väckte redaktör Sven Adolf Hedlund därför en motion hos stadsfullmäktige om en utvidgning och förflyttning av verksamheten till landeriet Gibraltar, och följande år tillsattes en särskild beredning för frågan.

Redan innan beredningen hunnit lämna sitt utlåtande, blev det dock akut nödvändigt att skaffa ökat utrymme och i stadens hus nr 59 i 12:e roten (det så kallade Corinska huset) ordnades 1878 plats för 60 personer, dessutom överflyttades ett femtiotal till det nya sopphuset i Haga, vid Skolgatan 25. Den 26 april 1883 beslutade stadsfullmäktige om den nya anstaltens uppförande på Gibraltar herrgårds marker. Flytten påbörjades 3 september 1888.

Den tidigare arbets- och försörjningsinrättningen i början av 1900-talet. Foto: Anna Backlund. Public domain

År 1915 köpte Poststyrelsen marken och Arbets- och försörjningsinrättningen vid Drottningtorget revs 1917. 1925 stod ett nytt posthus klart.

Texten delvis från Wikipedia.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.