Cederflycht

Adliga ätten Cederflycht nr 1640 † Adlad 1719-08-04, introducerad 1720. Utdöd 1748-01-15. Nils. Gift med en syster till handlanden Erik Ancker i Kristiania. Barn: Anders Nilsson, adlad Cederflycht, född (At (Sch.) 1670-09-14. Borgare och handelsman i Göteborg. Överkommissaries titel 1719-07-31. Adlad 1719-08-04 (introducerad 1720 under Läs mer …

Aspenäs

Aspenäs ligger vid norra stranden av sjön Aspen i Lerums kommun. Enligt myter och sägner fanns det bebyggelse på Aspenäs redan på 1400-talet, men det är först i samband med Brynte Birgersson Lillie som den 18 november 1569 erhöll mark som en gåva från Johan III, som det finns säkra historiska Läs mer …